Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Obchody 76. rocznicy Akcji III Most

poniedziałek, 27 lipca 2020

W tym roku obchody 76. rocznicy Akcji III Most rozpoczęły się od gry terenowej, którą przeprowadzili członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej "Wrzesień 39".

Następnie w intencji uczestników Akcji III Most została odprawiona uroczysta Msza święta, której przewodniczył ks. arcybiskup Henryk Nowacki.

Dla wydarzeń z nocy z 25 na 26 lipca 1944 r. otwarto wystawę pod tytułem „Oni ocalili Londyn”. Minęło 76 lat odkąd polscy żołnierze przechwycili części rakiety „V2” nazywanej tajną bronią Hitlera.

Części tej rakiety trafiły na wystawę do podtarnowskiej Zabawy. A to za sprawą Wiesława Jelenia z Parku Historycznego Blizna.

Przywiozłem tutaj części rakiety „V2”, które zostały znalezione w obrębie poligonu w Bliźnie, to są części z przedziału nawigacji. W Bliźnie rakiety stratowały, lądowały na poligonie w Sarnakach, tam działali również żołnierze Armii Krajowej, jak również tutaj w Wał-Rudzie, gdzie odbyła się słynna Akcja III Most, gdzie te części zostały wywiezione do Londynu przez włoską bazę Brindisi. - powiedział Wiesław Jeleń.

Została odnaleziona również część czołgu, który uczestniczył w Bitwie Radłowskiej.

Jedynym żyjącym świadkiem wydarzenia z 1944 roku jest zastępca dowódcy akcji Zdzisław Baszak, który obchodzi w tym roku setne urodziny. Z przyczyn zdrowotnych nie mógł przyjechać na niedzielne wydarzenie.

Akcja III Most zaplanowana była na 6 minut. jednak samolot, który stał na grząskim gruncie nie mógł z powrotem poderwać się do lotu. Ostatecznie udało się to przy 4 próbie po 65 minutach.

Na zakończenie części oficjalnej delegacje udały się do miejscowości Wał Ruda, gdzie złożono kwiaty pod obeliskiem poświęconym uczestnikom operacji.

Obchody zakończyły rekolekcje Strefa Mocy z koncertem ewangelizacyjnym. Poprowadził je Witek Wilk z zespołem.

Goście obecni na 76. rocznicy Akcji III Most:
Poseł na Sejm RP - Urszula Augustyn
Członek Zarządu Województwa Małopolskiego - Marta Malec-Lech
Marcin Przewoźniak - dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego
Roman Łucarz starosta tarnowski oraz Marek Podraza radny powiatu tarnowskiego
Generał broni Józef Nasiadka

Organizatorami 76. rocznicy Akcji III Most byli: Prezes Honorowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pułkownik Zdzisław Baszak, Proboszcz Parafii Rzymsko-katolickiej w Zabawie, ksiądz kustosz Zbigniew Szostak oraz Burmistrz Radłowa Zbigniew Mączka. Patronat honorowy objął Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz.

 

Źródło: rdn.pl, malopolska.pl

Obchody 76. rocznicy Akcji III Most

Fot. Łukasz Mączko

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2020 r.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.