Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Nagrody Burmistrza rozdane

poniedziałek, 20 listopada 2023

W piątek, 17 listopada 2023 r. w Miejskim Centrum Kultury w Radłowie odbyła się uroczysta, gala wręczenia nagród Burmistrza Radłowa - Zbigniewa Mączki za wybitne osiągnięcia dla najzdolniejszych uczniów oraz wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów za rok szkolny 2022/2023.

Nagrody w postaci statuetek oraz czeków wręczał Pan Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Radłowie - Panem Piotrem Kaperą. Za wybitne osiągnięcia dla uhonorowanych uczniów na konta bankowe trafią także upominki pieniężne.

Wręczono 46 nagród indywidualnych uczniom ze szkół publicznych i niepublicznych (SP w Radłowie, SP w Zabawie, SP w Woli Radłowskiej, NSP w Niwce, NSP w Biskupicach Radłowskich, NSP w Przybysławicach, NSP w Zdrochcu).

Uczniowie otrzymali nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce (średnia ocen co najmniej 5,6 w klasach IV-VI, 5,3 w klasach VII-VIII lub zdany egzamin ósmoklasisty na co najmniej 85% oraz udziały w konkursach).

Podczas uroczystości wręczono także dyplomy dla nagrodzonych nauczycieli oraz dyrektorów jako wyraz uznania i wdzięczności za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz nienaganne zarządzanie placówkami. Ceremonię wręczania nagród uświetnił fantastyczny występ uzdolnionych muzycznie i wokalnie uczniów pod opieką Pana Mirosława Patulskiego ze szkoły Podstawowej w Radłowie. Na zakończenie przyszedł czas na wspólne pamiątkowe zdjęcie i słodki poczęstunek.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy ! 

Galeria

Fot. Benedykt Wierzbicki

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2023 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.