Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Laboratoria Przyszłości

piątek, 19 listopada 2021

Odkrywanie nauki w innym wymiarze, stawianie na praktykę, a nie na teorię

Szkoła Podstawowa w Radłowie w 2022 r. otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 84600 zł.

Laboratoria Przyszłości to projekt edukacyjny umożliwiający zdobywanie nowych kompetencji w obszarze nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki.  Jest to inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki skierowana do uczniów szkół podstawowych, aby już od najmłodszych lat mogli zdobywać umiejętności w oparciu o nowe technologie przez co rozwijali swoje  zdolności i umiejętności ucząc się na nowoczesnym sprzęcie w nowych pracowniach.
Doposażając  już istniejącą szkolną pracownię robotyki w nowe roboty edukacyjne, skanery przestrzenne, drukarki 3D, gogle wirtualnej rzeczywistości będzie kontynuowany popierany przez władze Gminy Radłów kierunek rozwoju zwrócony na zawody przyszłości.
Stworzenie od podstaw pracowni multimedialnej bazującej na fotografii, filmie, grafice komputerowej i dźwięku to zwrot w kierunku inżynierii, tworzenia wirtualnej rzeczywistości, która to rzeczywistość zaczyna dominować w wielu gałęziach życia społecznego i zawodowego. Specjalistyczne oprogramowanie oraz zakup dronów i osprzętu do jego obsługi to kolejny filar radłowskiego laboratorium.
Rozwijanie kompetencji przyszłości, współpraca interdyscyplinarna, umiejętność pracy grupowej w oparciu o nowe technologie i oprogramowanie, kreatywność, rozwój manualny  oraz dobra zabawa to cele postawione przez szkołę przy realizacji tego nowatorskiego programu jakim są Laboratoria Przyszłości.
Szkoła Podstawowa w Radłowie posiada wykwalifikowaną kadrę, a po utworzeniu  pracowni wyposażonej w nowoczesny sprzęt przedstawi atrakcyjną ofertę dla swoich uczniów zgodną z ich zainteresowaniami oraz oczekiwaniami rodziców.
Przystąpienie do programu Laboratoria Przyszłości, to wychodzenie naprzeciw oczekiwań Burmistrza Radłowa p. Zbigniewa Mączki, który od dawna dąży do tego, aby radłowska szkoła była wiodącą, nowoczesną i atrakcyjną dla uczniów.


Teresa Padło

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2021 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.