Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Kolejna edycja Projektu „Jeżdżę z głową”

środa, 15 lutego 2017

Projekt „Jeżdżę z głową” realizowany jest w naszej Gminie już od 6 lat. Miło nam poinformować że w sumie ponad 200 uczniów z terenu całej gminy w tym okresie czasu zostało nauczonych jazdy na nartach. W tym roku uczestnikami projektu byli uczniowie ze szkół niepublicznych z Niwki oraz Przybysławic.

Województwo Małopolskie dostrzegając konieczność popularyzacji sportu oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej w regionie, m.in. dzięki bogato rozwiniętej infrastrukturze narciarskiej województwa z wieloma trasami (ok. 250 km tras narciarskich) i wyciągami (ok. 300 wyciągów), realizuje Małopolski projekt nauki jazdy na nartach / snowboardzie „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”.

Projekt został skierowany do uczniów III oraz IV klas szkół podstawowych, nie umiejących jeździć na nartach, dla których zorganizowany został kurs nauki jazdy na nartach zjazdowych. Nauka połączona była z prelekcją nt. bezpieczeństwa na stokach i trasach narciarskich, oraz przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, edukacją ekologiczną młodych Małopolan.

Uczniowie klas III i IV Szkół Podstawowych w Niwce oraz w Przybysławicach od dnia 30.01.2017 rozpoczęli realizację projektu „Jeżdżę z głową”. Szkolenia odbywały się na zasadzie 6 wyjazdów (każda z grup). Miejscem realizacji projektu była Stacja Narciarska „Jurasówka” znajdująca się w miejscowości Siemiechów oddalonej 35 km od Radłowa. Kurs z uczniami wdrożonymi do projektu prowadzili wykwalifikowani instruktorzy. Opiekunem grup był Pan Kamil Sobota. Uczestnicy zapewniony mieli również transport i profesjonalny sprzęt narciarski, który codziennie przygotowywali pracownicy wypożyczalni znajdującej się na stoku. Całkowita suma realizacji projektu to 16.320 zł Zadanie to sfinansowane zostało w większości przez Urząd Miejski w Radłowie który zabezpieczył 69 % środków na realizację zadania z uwzględnieniem wpłat rodziców w kwocie 100 zł. Pozostałe 31 % środków przekazanych zostało przez inicjatora projektu czyli Województwo Małopolskie. Zajęcia odbywały się od dnia 30.01.2017 do dnia 11.02.2017.

Uczestnicy w zadziwiająco szybkim tempie posiedli umiejętność jazdy na nartach. Mniej więcej po 2 zajęciach korzystali już w pełni z stoku przystosowanego dla osób posiadających większe umiejętności jazdy na nartach. Miło nam poinformować że z roku na roku wzrasta ilość rodziców, którzy wybierając się na stok w celu oglądania postępów swoich pociech skorzystali z możliwości indywidualnej nauki z instruktorem. Po zakończeniu projektu nie było końca uśmiechom i radości z ambitnie wykorzystanego okresu ferii zimowych. Na zakończenie wszyscy uczniowie nagrodzeni zostali pamiątkowymi dyplomami przygotowanymi przez właścicieli obiektu. Podczas ostatnich zajęć odbyły się również zawody doskonalące poznane elementy jazdy na nartach. Projekt „Jeżdżę z głową” 2017 dobiegł końca. Uczestnikom gratulacje ukończenia kursu złożył Pan Burmistrz Zbigniew Mączka, który specjalnie przybył na tą ceremonię. Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do realizacji tego projektu i mamy nadzieję że w kolejnych latach uda nam się kontynuować naukę jazdy na nartach wśród uczniów z terenu Gminy Radłów.

Kolejna edycja Projektu „Jeżdżę z głową” za nami !

Fot. Kamil Sobota

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę PDF

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja PDF

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

UCHWAŁA Nr XXVI/212/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2017 rok
UCHWAŁA Nr XXVI/213/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XV/108/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XV/109/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR XV/110/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1/A

Opis

DT-1/A PDF

Deklaracja od środków transportowych - DT-1

Opis

DT-1 PDF

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym – ZL-1/B

Osoby Prawne

ZL-1/B .doc
ZL-1/B PDF

Dane o nieruchomościach leśnych – ZL-1/A

Osoby Prawne

ZL-1/A .doc
ZL-1/A PDF

Deklaracja na podatek leśny – DL-1

Osoby Prawne

DL-1 .doc
DL-1 PDF

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnych – ZR-1/B

Osoby Prawne

ZR-1/B .doc
ZR-1/B PDF

Dane o nieruchomościach rolnych – ZR-1/A

Osoby Prawne

ZR-1/A .doc
ZR-1/A PDF

Deklaracja na podatek rolny – DR-1

Osoby Prawne

DR-1 .doc
DR-1 PDF

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – ZN-1/B

Osoby Prawne

ZN-1/B PDF
ZN-1/B .doc

Dane o nieruchomościach – ZN-1/A

Osoby Prawne

ZN-1/A .doc
ZN-1/A PDF

Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1

Osoby Prawne

DN-1 PDF
DN-1 .doc

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych dla osób fizycznych

Osoby fizyczne

INF-1/Z PDF

Informacja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Osoby fizyczne

INF - 1.pdf
INF - 1.doc

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.