Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Kolejna, bezcenna kolekcja starej fotografii

poniedziałek, 11 stycznia 2021

Biblioteka w Marcinkowicach wzbogaciła się o kolejną kolekcję starej fotografii.

To efekt poszukiwań i odkrywania przeszłości przez Pana Adama Tomczyka. Ofiarodawcą jest Leonard Kaczanowski z USA, któremu serdecznie dziękujemy za wszelką życzliwość.

Warto wspomnieć, że L. Kaczanowski to polski aranżer, kompozytor, pianista, wokalista jazzowy. W dorobku posiada ok. 800 aranżacji różnych gatunków muzyki, ok. 120 kompozycji instrumentalnych własnego autorstwa. Ponadto napisał muzykę do siedmiu sztuk teatralnych. Współpracował m.in.: z Krystyną Prońko, Marylą Rodowicz, Michałem Bajorem. Brał udział w festiwalach w Opolu i Sopocie. Rodzinnie związany z Otfinowem.

Autorem bezcennych fotografii jest przbysławianin Stanisław (Jacek) Chłoń. To kolejny zbiór cennej fotografii, ukazujący przeszłość etnograficzną i ludoznawczą naszego regionu. Na prezentowanej fotografii warsztat szewski w Otfinowie, lata 1948-1955. Zapewne z jego usług korzystało również wielu mieszkańców z Przybysławic, Pasieki Otfinowskiej, Marcinkowic i okolicznych miejscowości.

Fot

Fot. Stanisław (Jacek) Chłoń.

Przekazał bibliotece: Leonard Kaczanowski (USA).

(Zbiory Lokalnego Archiwum Biblioteki)

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.