Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Jubileusze małżeńskie

wtorek, 18 lutego 2020

16 lutego 2020 r. w  Miejskim Centrum Kultury w Radłowie odbyła się uroczystość Jubileuszy Małżeńskich oraz wręczenia srebrnych medali rodzicom synów, których co najmniej troje dzieci służyło w szeregach wojska polskiego.

Na uroczystość zostało zaproszonych 12 par, które w 2019 r. świętowały Jubileusz 50-lecia zawarcia małżeństwa - Złote Gody oraz 36 par, które w 2020 r. świętują 60 i kolejne rocznice ślubu. Najdłuższym stażem małżeńskim mogą poszczycić się 3 pary, które w tym roku świętują 67 rocznicę pożycia małżeńskiego. 

Na wniosek Burmistrza Zbigniewa Mączki postanowieniem z dnia 21 października 2019r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda przyznał 12 parom z terenu gminy odznaczenie medal "Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej okazał wysokie uznanie przyznając srebrny medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” 9 rodzicom, których minimum 3 synów pełniło nienagannie czynną służbę wojskową. Wraz z odznaką wyróżnienia wręczona została legitymacja.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Radłowie, której przewodniczył ks. Proboszcz Janusz Maziarka. Następnie w Miejskim Centrum Kultury w Radłowie wszyscy obecni Jubilaci przyjęli życzenia od władz samorządowych, a Pary świętujące Jubileusz 50-lecia  pożycia małżeńskiego  zostały odznaczone  „Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie” – aktu dekoracji w imieniu Pana Prezydenta Andrzeja Dudy dokonał Pan Burmistrz  Zbigniew Mączka.

Medale za „Zasługi dla Obronności Kraju” wręczył ppłk. Piotr Waręcki Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie. Gala stanowiła doskonałą okazję, aby podziękować za trud włożony w wychowanie patriotyczne oraz wpajanie dzieciom uniwersalnych zasad moralnych. W wydarzeniu wzięli również udział członkowie rodzin odznaczonych.

Listy gratulacyjne, kwiaty oraz życzenia zdrowia, pomyślności, pogody ducha i rodzinnego szczęścia przekazał Jubilatom i odznaczonym rodzicom Burmistrz Radłowa Zbigniew Mączka, Zastępca Burmistrza Wiesław Armatys, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kapera oraz Radny Powiatowy Marek Podraza.

Uroczystość przebiegała w podniosłej i miłej atmosferze. Uświetnił ją występ artystyczny dziecięcego zespołu regionalnego „Mali Radłowianie” przy akompaniamencie Kapeli Ludowej działającej przy Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa. Po oficjalnej części i wspólnej pamiątkowej fotografii wszyscy zebrani zostali zaproszeni na lampkę szampana i poczęstunek. Gratulujemy wszystkim Jubilatom i życzymy, aby kolejne lata wspólnego życia pozwalały spełniać marzenia i przeżywać kolejne jubileusze w gronie rodziny.

Jubileusze małżeńskie

Fot. Anna M. Kędzior

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek.doc

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2020 r.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.