Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Jubileusz Złotych Godów

poniedziałek, 12 lutego 2018

Relacja: Tarnowska.tv
11 lutego 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie odbyły się uroczystości jubileuszu 66-lecia, 65-lecia, 60-lecia i 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców naszej gminy.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Radłowie, której przewodniczył ks. Proboszcz Janusz Maziarka. W uroczystości wzięli udział Burmistrz Radłowa Zbigniew Mączką, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kapera oraz Radny Powiatu Tarnowskiego Marek Podraza.

Małżonkowie  obchodzący w 2017 r. jubileusz Złotych Godów uhonorowani zostali „Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Burmistrz Radłowa Zbigniew Mączka.

W tym wyjątkowym dniu swoje piękne rocznice świętowały także Pary obchodzące w 2018 r.  66 rocznicę ślubu, Żelazne Gody (65-ta  rocznica ślubu) i Diamentowe Gody (60-ta  rocznica ślubu). Obecni Jubilaci przyjęli od władz samorządowych listy gratulacyjne, kwiaty oraz symboliczne upominki. Do Par świętujących swoje jubileusze zostały skierowane słowa uznania i życzenia długich lat wspólnego życia w zdrowiu i rodzinnym szczęściu.

Na zakończenie zaśpiewano tradycyjne „Sto lat" wzniesiono toast lampką szampana i zaproszono Jubilatów wraz z rodzinami na uroczysty obiad. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Regionalnego „Biskupianie” przy akompaniamencie Kapeli Ludowej.

Gratulujemy wszystkim jubilatom, szczególnie tym, którzy z różnych względów nie mogli przybyć na tę wyjątkową uroczystość.

Złote Gody czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:

1. Teresa i Stanisław Augustyńscy  ze Zdrochca
2. Józefa i Czesław Chelizonowie ze Zdrochca
3. Alicja i Marian Curyłłowie z Glowa
4. Irena i Tadeusz Czarni z Zabawy
5. Genowefa i Alojzy Jaroszowie z Biskupic Radłowskich
6. Józefa i Józef Jaskowie z Niwki
7. Kazimiera i Marian Kawowie z Biskupic Radłowskich
8. Cecylia i Stanisław Kądzielowie z Wał-Rudy
9. Helena i Józef Kostrzewowie z Siedlca
10. Anna i Stanisław Lirowie ze Zdrochca
11. Helena i Stanisław Mądrzykowie z Przybysławic
12. Maria i Franciszek Mleczkowie z Woli Radłowskiej
13. Aleksandra i Bronisław Osikowie z Przybysławic
14. Maria i Stanisław Pitasiowie z Wał-Rudy
15. Genowefa i Tadeusz Tomolikowie z Biskupic Radłowskich
16. Józefa  i Stanisław Zaleśni z Wał-Rudy

Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego, czyli Diamentowe Gody obchodzili Państwo:

1. Genowefa i Marian Rogozińscy z Niwki
2. Janina i Julian Motylscy z Radłowa
3. Helena i Czesław Dzikowie z Radłowa
4. Janina i Henryk Kucmierzowie z Wał-Rudy
5. Janina i Władysław Lechowiczowie z Zabawy
6. Franciszek i Janina Kuchytowie z Zabawy
7. Irena i Fryderyk Woźni ze Zdrochca

Żelazne Gody czyli 65 lat wspólnego pożycia małżeńskiego świętowali Państwo:

1. Anna i Mieczysław Pikulowie z Brzeźnicy
2. Cecylia i Andrzej Kwapniewscy z Radłowa
3. Zofia i Ludwik Dulianowie z Radłowa
4. Maria i Julian Czajowie z Zabawy

Jubileusz 66 lat wspólnego małżeństwa obchodzili Państwo:

1. Janina i Antoni Tobiaszowie z Biskupic Radłowskich
2. Irena i Czesław Miśtakowie z Radłowa
3. Helena i Stanisław Mikowie z Radłowa

Jubileusz Złotych Godów

Fot. Anna M. Kędzior

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja PDF

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

UCHWAŁA NR XV/108/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XV/109/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR XV/110/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr XXXVII/324/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2018 rok
Uchwała Nr XXXVII/325/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXXVII/326/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XV/110/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1/A

Opis

DT-1/A PDF

Deklaracja od środków transportowych - DT-1

Opis

DT-1 PDF

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym – ZL-1/B

Osoby Prawne

ZL-1/B .doc
ZL-1/B PDF

Dane o nieruchomościach leśnych – ZL-1/A

Osoby Prawne

ZL-1/A .doc
ZL-1/A PDF

Deklaracja na podatek leśny – DL-1

Osoby Prawne

DL-1 .doc
DL-1 PDF

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnych – ZR-1/B

Osoby Prawne

ZR-1/B .doc
ZR-1/B PDF

Dane o nieruchomościach rolnych – ZR-1/A

Osoby Prawne

ZR-1/A .doc
ZR-1/A PDF

Deklaracja na podatek rolny – DR-1

Osoby Prawne

DR-1 .doc
DR-1 PDF

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – ZN-1/B

Osoby Prawne

ZN-1/B DOC
ZN-1/B PDF

Dane o nieruchomościach – ZN-1/A

Osoby Prawne

ZN-1/A .doc
ZN-1/A PDF

Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1

Osoby Prawne

DN-1 PDF
DN-1 .doc

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych dla osób fizycznych

Osoby fizyczne

INF-1/Z DOC
INF-1/Z PDF

Informacja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Osoby fizyczne

INF - 1 DOC
INF - 1 PDF

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.