Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Inwestycje w Gminie Radłów na prawie 6 mln zł

środa, 21 kwietnia 2021

Pomimo lockdownu oraz trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, w Gmina Radłów trwają kolejne inwestycje.

Ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łęka Siedlecka i Sanoka. Inwestycja zakłada wykonanie 4,4 km kanalizacji sanitarnej w tym: 2 472 mb sieci kanalizacji grawitacyjnej, 1 830 m kanalizacji tłocznej z rur  PE fi 90 mm oraz 123 mb kanalizacji z rur PE fi 75 mm wraz z 3 sieciowymi przepompowniami ścieków. Wykonawcą tej inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MARTEX Sp. z o.o.,  z Tarnowa.

Wartość inwestycji to prawie 1 500 000 zł

***

W Niwce rozpoczęły się pracę związane z modernizacją Zakładu Stacji Uzdatniania Wody, które polegają na budowie dwóch zbiorników wody czystej wraz z niezbędną infrastrukturą. Pojemność użytkowa każdego ze zbiorników wyniesie 750 m3. Nowowybudowane zbiorniki oraz zmodernizowane pompy, zapewnią całodobowe podawanie wody o stałym ciśnieniu, nawet w okresach letnich, kiedy zapotrzebowanie na wodę jest największe.

Wartość inwestycji to blisko 2 300 000 zł.

Inwestycje zostaną wykonane w ramach zadania pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łęka Siedlecka i Sanoka oraz rozbudowa, przebudowa – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Niwce”.

Kwota dofinansowania w wysokości 1 999 995,00 zł, pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Logo

***

W Radłowie dobiega końca budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wykonane zostały m.in. rampa najazdową, żelbetowe boksy przeznaczone do gromadzenia odpadów zielonych oraz do mycia pojemników na odpady. Zakupiono również wyposażenie: kontenery, wózek widłowy, rębak, elektronarzędzia.

Wartość inwestycji to ponad 2 000 000 zł.

Dofinansowanie w wysokości 1 373 702,00 zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Logo

PSZOK

Modernizacja Zakładu Stacji Uzdatniania Wody

Budowa kanalizacji w Łęce Siedleckiej

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.