Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Informacja od Komendanta

piątek, 08 stycznia 2021

Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Żabnie w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 oraz funkcjonowaniem jednostki na dzień 01.01.2021roku.

W związku z sytuacją epidemiczną związaną z wirusem COVID-19, funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żabnie każdego dnia sprawdzają osoby poddane kwarantannie z trzech gmin obsługiwanych przez komisariat tj. gminy Radłów, Żabno oraz Wietrzychowice /na dzień 7.01.2021 roku było to 54 osoby i jest to jedna z niższych wartości w ostatnim okresie czasu/. Na bieżąco dokonywane są kontrole miejsc, gdzie mogą gromadzić się osoby niestosujące się do obowiązku zakrywania ust oraz nosa a także przeprowadzane są kontrole publicznych środków transportu a także obiektów handlowo-usługowych. Wykonane kontrole w nieznacznej znacznej części doprowadziły do ujawnienia nieprawidłowości oraz drobnych uchybień, co stanowi o dużej samodyscyplinie mieszkańców oraz przedsiębiorców.  

Z racji wprowadzonych obostrzeń funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żabnie w okresie od 1.01.2021 do dnia 7.01.2021 przeprowadzili łącznie 41 interwencji, gdzie mandatem karny ukarano 6 osób, w dwóch przypadkach sporządzono wnioski o ukaranie do Sądu.

Należy zaznaczyć również, że w większości przypadków osoby poddane kwarantannie stosują się do nakazu jej odbycia, jednakże ujawniono kilka incydentów w których stwierdzono naruszenia obostrzeń, co skutkowało zawiadomieniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żabnie codziennie przeprowadzają również interwencje związane ze zgłoszeniami takimi jak: awantury domowe, zdarzenia drogowe, kradzieże, uszkodzenia mienia oraz szereg innych mających wpływ na bezpieczeństwo. W analogicznym okresie czasu do roku poprzedniego, ilość interwencji jest na podobnym poziomie.

Komendant

Informacje organizacyjne:

Z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny sprawy w Komisariacie Policji w Żabnie są zgłaszane i załatwiane wyłącznie:
•    telefonicznie pod nr telefonu  47 831 2420 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00)
•    pocztą elektroniczną pod adres: kp-zabno@tarnow.policja.gov.pl
•    pisemnie na adres jednostki, ul. Sieradzka 19, 33-240 Żabno
•    osobiście – tylko w nagłych i wyjątkowych sytuacjach

Ponadto w przypadku nieobecności funkcjonariuszy zgłoszenia można dokonać dzwoniąc pod numer alarmowy 112

Korzystając z okazji Wszystkim mieszkańcom gminy Radłów składam najserdeczniejsze życzenia spełnienia wszelkiej pomyślności w Nowym 2021 roku, a także by kolejne miesiące były dalekie od wszelkich trosk i zmartwień. Życzę Państwu ponadto byście tworząc społeczność lokalną dążyli do stworzenia przyjacielskich więzi, które to wspólnie z podjętymi przez nas działaniami przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa na terenie gminy Radłów!
Z wyrazami szacunku
Komendant Komisariatu Policji w Żabnie podkom. Dominik Rzepecki

 

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.