Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Green Week w Radłowie

czwartek, 09 czerwca 2022

Gmina Radłów włączyła się w obchody Europejskiego Zielonego Tygodnia GREEN WEEK.

Podczas obchodów Dnia Dziecka na rynku w Radłowie zorganizowane zostało otwarte spotkanie z Ekodoradcą oraz przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wszyscy zainteresowani mogli pozyskać informację na temat programu „Czyste Powietrze”. Uczestnicy spotkania zdobyli wiedzę w zakresie ulgi termomodernizacyjnej oraz uchwały antysmogowej dla Małopolski. Każdy zainteresowany mógł pozyskać indywidualną poradę dotyczącą możliwych dofinansowań do działań proekologicznych takich jak: Mój Prąd, Moje Ciepło oraz dofinansowania na wymianę nieefektywnych kotłów na nowoczesne urządzenia grzewcze.

Podczas wydarzenia promowano projekt pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Mieszkańcy zainteresowani tymi działaniami otrzymali broszury informacyjne oraz mogli skorzystać z poczęstunku zorganizowanego przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Zabawie. Najmłodsi uczestnicy spotkania wspólnie z animatorami bawili się w rytm piosenek o ekologii oraz rozwiązywali quizy.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -  pani Anecie Obrzut oraz panu Pawłowi Korczak za indywidualne podejście do każdego mieszkańca oraz udzielenie profesjonalnych porad. 

Green Week w Radłowie

Fot. Anna M. Kędzior

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2022 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.