Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Finał Testu Wiedzy o Historii Ziemi Radłowskiej

poniedziałek, 23 lipca 2018

19 czerwca 2018 roku, w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radłowie odbyło się posiedzenie Komisji powołanej do oceny wyników testu pisemnego przeprowadzonego wg. ogłoszonego regulaminu.

Komisja Konkursowa w składzie:

  • Zbigniew Mączka  - burmistrz Radłowa - przewodniczący komisji
  • Marek Urbanek      - członek komisji
  • Józef Trytek           - członek komisji

oceniła test pisemny składający się z trzydziestu pytań  zgodnie z ustalonymi kryteriami ocen.

Adresatami Testu byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Test był jednoetapowy. Przedmiotem oceny testowej była znajomość przez uczniów wiedzy o historii ziemi radłowskiej.

W teście wzięli udział uczniowie reprezentujący następujące szkoły:

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie,
  • Publiczne Gimnazjum w Radłowie,
  • Publiczne Gimnazjum w Zabawie,
  • Niepubliczne Gimnazjum w Przybysławicach.

Klasyfikacja punktowa – ocena uczestników konkursu.

1. Norbert Szyszka        – PG Radłów            - 18     pkt.
2. Dominik Radamski   – PG Radłów             - 25    pkt.
3. Wiktor Krupa            – PG Radłów             - 29,5    pkt.
4. Veronika Białek        – NG Przybysławice    - 20,5    pkt.
5. Anna Karnas             – NG Przybysławice   - 20     pkt.
6. Zuzanna Ryncarz      – PG w Zabawie         - 23,5    pkt.
7. Eryk Tryba                – PG w Zabawie        - 25,5     pkt.
8. Justyna Lechowicz    – ZSP w Radłowie    - 26,5     pkt.
9. Justyna Augustyńska – ZSP w Radłowie    - 22,5     pkt.

W I edycji Testu Wiedzy o Historii Ziemi Radłowskiej komisja przyznała uczniom następujące miejsca i nagrody pieniężne ufundowane przez prezesa Stowarzyszenia Rodzin Patulskich Antoniego Patulskiego, które zostały wręczone podczas II Światowego Zjazdu Radłowian, 15 lipca 2018 r.

1.    I miejsce – Wiktor Krupa              -       (500 złotych)
2.    II miejsce – Justyna Lechowicz     -     (400 złotych)
3.    III miejsce – Eryk Tryba                -     (300 złotych)

Trzy wyróżnienia:

-    Dominik Radamski               -    (100 złotych)
-     Zuzanna Ryncarz                  -    (100 złotych),
-     Justyna Augustyńska            -    (100 złotych).

Zdobywcy 1-3 miejsca, oprócz nagród finansowych, otrzymali okolicznościowe statuetki. Dla wszystkich uczniów przygotowano dyplomy oraz wyśmienite „Czekoladki z Radłowa”. Wszystkim gratulujemy dobrej wiedzy o ziemi radłowskiej i zapraszamy za rok do udziału w 2. edycji testu.

Finał Testu Wiedzy o Historii Ziemi Radłowskiej

Fot. Anna M. Kędzior

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.