Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Edukacja to moja przyszłość

czwartek, 20 lutego 2020

Gmina Radłów otrzymała dofinansowanie na projekt pn. „Edukacja to moja przyszłość” w kwocie 1 580 517 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał promesy na projekty edukacyjne oraz badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw.

Promesy zostały wręczone w sali Sejmiku Województwa Małopolskiego. W wydarzeniu udział wzięli: wicemarszałek Łukasz Smółka, radni województwa małopolskiego: Marta Mordarska, Stanisław Bisztyga i Grzegorz Biedroń oraz Rafał Solecki - dyrektor MCP. Promesę z rąk Wicemarszałka Łukasza Smółki odebrał Zbigniew Mączka Burmistrz Radłowa.

Liderem projektu jest STIWEK - Fundacja na rzecz rozwoju społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury

W projekcie biorą udział szkoły:
Zespół Szkół w Zabawie, Zespół Szkół w Radłowie, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli Radłowskiej oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niwce prowadzona przez Stowarzyszenie „Niwka Dzieciom”, Niepubliczna Szkoła Podstawowa  w Zdrochcu prowadzona przez Stowarzyszenie Szkoła Wspólnym Dobrem, Niepubliczna Szkoła w Biskupicach Radłowskich prowadzona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wsi Biskupice Radłowskie, Niepubliczna szkoła Podstawowa w Przybysławicach prowadzona przez Stowarzyszenie  Rozwój Wsi Przybysławice i Pasieka Otfinowska.

Łączna wartość projektu to kwota 1 669 706,40 zł, a dofinansowanie 1 580 517,40 zł. Projekt będzie realizowany od 1 maja 2020 r. do 31 lipca 2022 r.

Zaplanowano w nim zajęcia wyrównawcze z matematyki, języków obcych, przedmiotów przyrodniczych i zajęcia specjalistyczne np. logopedia, korekcyjno-kompensacyjne oraz prowadzenie projektów edukacyjnych opartych o pozalekcyjne zainteresowania uczniów. We wniosku zostały zaplanowane również stypendia dla uczniów, wycieczki oraz materiały do zajęć.
W projekcie zaplanowano również środki na doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych w siedmiu szkołach. Są to pracownie: fizyczne, matematyczne, chemiczne, geograficzne, językowe i informatyczne.
W projekcie zaplanowano utworzenie międzyszkolnej pracowni geograficznej w Zespole Szkół w Zabawie.

Numer projektu: RPMP.10.01.03-12-0351/19 Numer naboru: RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19

Edukacja to moja przyszłość

www.malopolska.pl

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek.doc

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2020 r.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.