Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Czy bezpieczeństwo nad wodą jest ważne?

piątek, 10 czerwca 2022

W dniu 7 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Radłowie odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa nad akwenem w Radłowie.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz gminy - Przewodniczący Rady Miejskiej w Radłowie i Burmistrz Radłowa, przedstawiciele Policji, WOPR-u, oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność nad akwenem. Uczestnicy spotkania omówili sprawę zwiększenia bezpieczeństwa nad wodą oraz przestrzegania regulaminu obowiązującego na tym terenie. Zaplanowano również zwiększenie liczby patroli WOPR-u, co znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą i korzystających z samego jeziora. Przy współpracy Urzędu Miejskiego z Policją oraz tarnowskim WOPR-em pojawiła się szansa na zorganizowanie lekcji pływania dla najmłodszych odwiedzających akwen. 

Podczas spotkania został również poruszony problem wzmożonego ruchu na ul. Polnej oraz ul. Leśnej, związany z rozpoczęciem sezonu letniego. Władze Gminy wraz z obecnymi na posiedzeniu przedstawicielami Policji oraz przedsiębiorcami podjęli dyskusję na temat rozwiązania tego problemu, łącznie z opracowaniem nowej organizacji ruchu w rejonie akwenu. 

Na zakończenie spotkania przedstawiciele Policji zapewnili, że mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie, a plażowicze spokojnie wypoczywać. 

Galeria

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2022 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.