Pokaż
menu
boczne

Aktualności

COVID-19. Policja informuje

czwartek, 01 kwietnia 2021

Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Żabnie w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19 oraz funkcjonowaniem jednostki na dzień 31.03.2021 r.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żabnie każdego dnia realizują czynności dotyczące kontroli osób poddanych kwarantannie z terenów gminy Radłów, Żabno oraz Wietrzychowice. Na dzień 31.03.2021 roku było to 396 osób i jest to jedna z najwyższych wartości w ostatnim okresie czasu.

Z uwagi na zaistniałą sytuacją pandemiczną na bieżąco dokonywane są kontrole miejsc, gdzie mogą gromadzić się osoby niestosujące się do obowiązku zakrywania ust oraz nosa a także przeprowadzane są kontrole publicznych środków transportu oraz obiektów handlowo-usługowych. Wykonane kontrole doprowadziły do ujawnienia nieprawidłowości oraz uchybień, gdzie wobec sprawców wykroczeń nałożono mandaty karne.

Z racji wprowadzonych obostrzeń funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żabnie w okresie pierwszego kwartału przeprowadzili łącznie 735 interwencji dotyczących obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną, gdzie mandatem karnym z art. 116 par 1a Kodeksu Wykroczeń ukarano 78 osób, które to nie przestrzegały zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żabnie ponadto codziennie przeprowadzają również interwencje związane ze zgłoszeniami takimi jak: awantury domowe, zdarzenia drogowe, kradzieże, uszkodzenia mienia oraz szereg innych mających wpływ na bezpieczeństwo. W analogicznym okresie czasu do roku poprzedniego, ilość interwencji jest na podobnym poziomie.

Należy zaznaczyć, że w pierwszym kwartale 2021 roku dużą skutecznością wykazali się funkcjonariusze Ogniwa Kryminalnego Komisariatu Policji w Żabnie którzy zatrzymali sprawców do m. innymi: 12 włamań, 3 kradzieży, rozboju a także do uszkodzeń mienia, bójek oraz pobić.

Aktywnością również wykazali się funkcjonariusze Ogniwa ds. Prewencji, którzy w analogicznym okresie zatrzymali 29 sprawców przestępstw na gorącym uczynku, 15 osób poszukiwanych oraz 14 nietrzeźwych kierujących.     

Z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny Komendant Komisariatu Policji w Żabnie przypomina, że  sprawy są zgłaszane i załatwiane wyłącznie:

  • telefonicznie pod nr telefonu  47 831 2420 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00)
  • pocztą elektroniczną pod adres: kp-zabno@tarnow.policja.gov.pl
  • pisemnie na adres jednostki, ul. Sieradzka 19, 33-240 Żabno
  • osobiście – tylko w nagłych i wyjątkowych sytuacjach

Ponadto w przypadku nieobecności funkcjonariuszy zgłoszenia można dokonać dzwoniąc pod numer alarmowy 112

Korzystając z okazji w tym przedświątecznym okresie w imieniu własnym oraz wszystkich funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Żabnie, składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim mieszkańcom gminy Radłów aby świąteczny czas był przepełniony odpoczynkiem i wyjątkowymi spotkaniami w gronie najbliższych.

Życzę Państwu ponadto byście dążyli do tworzenia przyjacielskich więzi, które to wspólnie z podjętymi przez nas działaniami przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa.

Z wyrazami szacunku!
Komendant Komisariatu Policji w Żabnie podkom. Dominik Rzepecki

Policja

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.