Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Brydżowy weekend w Gminie Radłów

poniedziałek, 25 marca 2024

W miniony weekend, tj. 23-24 marca, odbyły się turnieje brydżowe w Radłowie oraz w Biskupicach Radłowskich.

W sobotę, 23 marca w Miejskim Centrum Kultury w Radłowie odbył się XIV Turniej Brydża Sportowego Parami im. Arcymistrza Czesława Kuklewicza, który jest kontynuacją wielkich tradycji brydżowych na terenie naszej Gminy. 

W turnieju wzięło udział 53 pary brydżowe z całej Polski. Dzięki współpracy z Panem Krzysztofem Ziewaczem z Tarnowa oraz Tadeuszem Urbankiem, naszym rodakiem, dotarli do nas zawodnicy między innymi z Gdańska, Gdyni, Sopotu, Olsztyna, Puław, Warszawy, Poznania oraz innych polskich miast. Zawodnicy rozegrali 30 partii nad, których prawidłowym przebiegiem czuwali sędziowie z Polskiego Związku Brydżowego.

Pomiędzy partiami zawodnicy oraz osoby towarzyszące mogli skosztować regionalnych potraw pięknie przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich „Radłowski Gryf”. Na zakończenie rozgrywek Burmistrz Zbigniew Mączka wraz z Tadeuszem Urbankiem wręczyli najlepszym zawodnikom puchary oraz dyplomy ufundowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu, Rekreacji i Turystyki  „START” w Radłowie. 

Pragniemy podziękować wszystkim organizatorom za wkład w tegoroczny turniej, który kolejny już raz pokazał, że Radłów staje się ważnym punktem na brydżowej mapie naszego kraju i bardzo chętnie wszyscy tutaj wracają. Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie tą dyscypliną sportu zapraszamy za rok na kolejne rozgrywki. 

Poniżej prezentujemy wyniki turnieju:
1 miejsce : Ryszard Skotarski/ Jarosław Jurkiewicz – TS Wisła Kraków/ SFORA Eskom CKiS Skawina
2 miejsce : Tadeusz Urbanek / Eugeniusz Zalewski - WISŁOKA Dębica/ Singleton Katowice
3 miejsca : Stefan Skowron / Jacek Czaykowski - ENERSKO Tarnobrzeg
Najlepsza Radłowska Para – Zbigniew Mączka/Urszula Wróbel

Kolejnego dnia, 24 marca, w Biskupicach Radłowskich odbyła się XI edycja Brydża Sportowego Parami Im. Arcymistrza Józefa Pochronia.

Turniej zorganizowany został przez Sołtysa Wsi Biskupice Radłowskie, Gminę Radłów oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu, Rekreacji i Turystyki  „START” w Radłowie. W rozgrywkach wzięło udział 26 par z całej Polski i była to kontynuacja Wczasów Brydżowych organizowanych przez Krzysztofa Ziewacza z Tarnowa. 

Do Biskupic dotarli zawodnicy z Warszawy, Poznania, Wrocławia, Gdyni oraz Gdańska, a także z wielu miast województwa Małopolskiego i Podkarpackiego. Szczególnie cieszy udział zawodników z Gdańska, w którym od wielu lat mieszkał Arcymistrz Józef Pochroń. Część tych zawodników znała naszego rodaka osobiście i miała możliwość rywalizować z nim podczas rozgrywek brydżowych. Zawody przeprowadzili sędziowie z Małopolskiego Związku Brydża Sportowego.

Dla najlepszych par z miejsc od I do III zostały wręczone pamiątkowe puchary oraz dyplomy. W turnieju została nagrodzona również najlepsza para z terenu Gminy Radłów, która otrzymała puchar Sołtysa Wsi Kazimierza Sarneckiego.

Podczas trwania zawodów uczestnicy mogli skorzystać z pysznego poczęstunku przygotowanego przez Panie z Zespołu Regionalnego Biskupianie. Potrawy przygotowane przez Panie podbiły serca i podniebienia zawodników, którzy nie mogli się nachwalić wszystkich potraw.

Poniżej prezentujemy wyniki z tego dnia:
1 miejsce : Tomasz Stryszawski/Łukasz Czajkowski – TS WISŁA KRAKÓW / LAJKONIK KRAKÓW
2 miejsce : Stanisław Jaśkiewicz / Ryszard Jaśkiewicz - ALF SCAN-VOL Dunajec Nowy Sącz
3 miejsce : Marcin Wilczyński / Zbigniew Przeginiak

Najlepsza Para z terenu Gminy Radłów : Tadeusz Starzyk/ Emil Bystrowski

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za przybycie i zapraszamy za rok na kolejna edycję turnieju.

XIV Turniej Brydża Sportowego Parami im. Arcymistrza Czesława Kuklewicza

Fot. Maksymilian Pochroń

XI edycja Brydża Sportowego Parami im. Arcymistrza Józefa Pochronia

Fot. Benedykt Wierzbicki

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.