Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Brązowy Krzyż Zasługi dla Burmistrza Radłowa

środa, 27 marca 2024

W Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie, w trakcie którego medale otrzymali przedstawiciele samorządów zasłużonych w działalności samorządowej i społecznej.

W gabinecie I wicewojewody małopolski Elżbieta Achinger odbyło się spotkanie z przedstawicielami trzech jednostek samorządowych, w tym, Miasta i Gminy Radłów. Podczas tego spotkania, Zbigniew Mączka burmistrz Radłowa, postanowieniem prezydenta RP Andrzeja Dudy, uhonorowani został Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność samorządową i społeczną.

Praca dla samorządu i w ramach jego struktur to zadanie, które wymaga szerokiego zaangażowania. Potrzebna jest także znajomość lokalnej społeczności oraz chęć pełnienia służby z oddaniem. Życzę, aby przyznane odznaczenia były dla Panów drogowskazem do nieustawania w działalności społecznej – mówi I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

***

Uzasadnienie wniosku.

Pan Zbigniew Mączka jest Burmistrzem Miasta i Gminy Radłów już trzecią kadencję. W tym czasie  Gmina dynamicznie się rozwinęła i zmieniła swoje oblicze. Inwestycje w infrastrukturę drogową, kanalizację, obiekty sportowe, placówki oświatowe sprawiły, że Radłów i cała Gmina stały się miejscem atrakcyjnym do zamieszkania. Pan  Burmistrz musiał podejmować czasami trudne i niepopularne decyzję, potrafił jednak przekonać do swojej wizji rozwoju wielu mieszkańców. Godnie reprezentuje Urząd oraz Gminę w społeczności lokalnej oraz na zewnątrz. Pan Mączka wykazuje wielkie zaangażowanie w organizację uroczystości patriotycznych, które celebrowane są z należytą godnością. Stał się inicjatorem gminnych obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych, a także upamiętnienia uczestników Akcji Trzeci Most, która miała miejsce w okolicach Radłowa. W trosce o przekazanie wiedzy młodemu pokoleniu zainicjował konkursy historyczne w szkołach. Kilka wydawnictw promujących historię gminy oraz sławnych ludzi, pochodzących z tego terenu, powstało z inicjatywy pana Mączki. Burmistrz podejmuje też szereg inicjatyw, które mają promować całą Gminę i jej walory. Najlepszym tego przykładem jest siedem edycji imprezy Grupa Azoty Triathlon Radłów, na którą przyjeżdżają zawodnicy z całej Polski. Wiele uwagi pan Mączka poświęca integracji lokalnego środowiska. Z Jego inicjatywy zostały zorganizowane trzy Światowe Zjazdy Radłowian, które przyciągnęły ludzi z różnych stron świata i stały się inspiracją do dyskusji o przyszłości naszej Małej Ojczyzny. Burmistrz Mączka wspiera inicjatywy mające pobudzić do obywatelskiej aktywności, stąd troska o Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, które w swoich małych społecznościach prężnie działają. W życiu naszej małej społeczności ważnym elementem dla wielu mieszkańców jest bardzo żywy kult błogosławionej Karoliny Kózkówny. Wzorcowa współpraca pana Burmistrza i kustosza sanktuarium w Zabawie sprawia, że ten kult mocno się rozwija. Efektem wspomnianej wyżej współpracy jest podjęcie wysiłków na rzecz powstania w parafii Zabawa  ośrodka leczenia traumy i pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Podtrzymywanie tradycji to kolejny obszar będący polem szczególnej troski Burmistrza. We współpracy z Sołtysami i Kołami Gospodyń organizuje dożynki, które stały się ważną imprezą w kalendarzu wydarzeń w naszej społeczności. Efektem tej współpracy było kilkukrotne reprezentowanie Województwa Małopolskiego w czasie Dożynek Prezydenckich.

Pan Burmistrz dokłada wielu starań, by w najlepszy możliwy sposób funkcjonowały dwie placówki, które mają siedzibę i działają na terenie naszej Gminy. Chodzi o Środowiskowy Dom Samopomocy w Siedlcu oraz Placówkę Wsparcia Dziennego. Obydwie te instytucje są bardzo widoczne w naszym środowisku. Z inicjatywy Włodarza naszej Gminy powstał i prężnie działa Klub Seniora, który aktywnie włącza się w organizację wielu imprez ważnych w kalendarzu zdarzeń kulturalnych naszej społeczności. Burmistrz nadał dużą rangę jubileuszom małżeńskim, które obchodzone są bardzo uroczyście, co dla Jubilatów i ich rodzin wydaje się szczególnie ważne. Wiele uwagi poświęca pan Mączka promocji aktywnego spędzania wolnego czasu. Amatorska liga tenisa, liga bowlingowa, turnieje szachowe i brydżowe, sportowe turnieje sołectw to zdarzenia, których inicjatorem był właśnie Burmistrz. Rozwijanie pasji muzycznych i rozwijanie talentów ułatwia filia Szkoły Muzycznej z Domosławic, w powstanie której pan Mączka włożył wiele wysiłku. Jego determinacja w tej kwestii była ogromna, a na drodze do powstania tej Filii stało wiele przeszkód. Na szacunek zasługuje wytężona praca pana Mączki na rzecz pomocy objętej wojną Ukrainie. Od samego początku konfliktu zbrojnego za wschodnią granicą nasza Gmina stała się miejscem intensywnej pomocy uchodźcom oraz tym, którzy nie zdecydowali się na opuszczenie swojej ojczyzny.

Przed wyborem na stanowisko Burmistrza Radłowa, w  latach  1990 - 2010 r. pan Zbigniew Mączka prowadził prywatny gabinet weterynaryjny, który cieszył się bardzo dobrą opinią wśród lokalnej społeczności.

Galeria

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.