Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem...

piątek, 17 marca 2017

Finał XIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko – Plastycznego „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem”

16 marca w murach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Radłowskiej odbyła się gala wręczenia nagród w ramach rozstrzygnięcia XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko – Plastycznego „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem”. Na tegoroczną edycję konkursu napłynęło 579 prac, w tym 372 plastycznych oraz 207 poetyckich. Prace nadesłane zostały aż z sześciu województw małopolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, śląskiego oraz pomorskiego. Prace konkursowe cechowały się różnorodną interpretacją tegorocznej myśli przewodniej „Czyż święci są po to, ażeby zawstydzać?”. Słowa te odwołują się do wypowiedzi wielkiego Papieża Polaka Jana Pawła II w czasie homilii beatyfikacyjnej Karoliny Kózki.

W uroczystości udział wzięli: delegat ks. Biskupa Andrzeja Jeża ks. dr Robert Dytko diecezjalny wizytator nauki religii oraz diecezjalny duszpasterz nauczycieli i wychowawców, Delegat Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak pan wizytatora Ryszard Ostrowski, Starosta Powiatu Tarnowskiego pan Roman Łucarz reprezentowany przez pana Jacek Hudymę członka zarządu oraz Burmistrz Miasta i Gminy Radłów pan Zbigniewa Mączka.
W uroczystości wzięła udział pani dr Barbara Dagmara Niziołek dyrektor SCE w Tarnowie współorganizator konkursu.

W czasie finału zebrani goście mieli możliwość obejrzenia tradycyjnych tańców ludowych w wykonaniu zespołu ludowego „Wolanie” pod kierunkiem choreograf pani Kingi Biel – Dubiel. Zespołowi akompaniowała kapela w rytm walca, mazura oraz tańca żywieckiego. Obok zespołu „Wolanie” swoje pasje muzyczne zaprezentował zespół muzyczny w skład, którego wchodzą uczniowie oraz absolwenci Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Radłowskiej. Spotkanie stanowiło poetycko – plastyczną refleksję nad słowami Jana Pawła II w pięknej oprawie muzycznej. Jak mawiał św. Augustyn „Kto śpiewa, dwa razy się modli”.
Budującym jest fakt, iż każdego roku tak wiele osób z zainteresowaniem odpowiada na zaproszenie do udziału w konkursie. Interpretacja tematyki konkursowej pozwala
na spojrzenie zarówno okiem dziecka jak i osoby dojrzałej na poruszane tematy. Pochylenie głowy nad kartką papieru stanowi swoistą refleksję nad samym sobą, drugim człowiekiem oraz znakami obecności Boga w ludzkim życiu.
„Czyż święci są po to, ażeby zawstydzać?” Proste pytanie, a odpowiedzi tak wiele…

 Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Publicznego Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej, serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które wsparły naszą inicjatywę organizacji konkursu. Dziękuję SCE w Tarnowie współorganizatorowi konkursu na czele z p.dr Barbara Dagmarą Niziołek, Kustoszowi sanktuarium Bł. Karoliny w Zabawie – ks. Zbigniewowi Szostakowi. Dziękuję sponsorom, dzięki którym ufundowano nagrody, należą do nich: Zbigniew Mączka Burmistrz Radłowa, Roman Łucarz Starosta Powiatu Tarnowskiego, ks. Biskup Andrzej Jeż, Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Andrzej Stoliński – Filia Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Radłowie, Maria Witkowska Firma Bruk – Bet, Bogumiła i Jan Pięta Firma JANPOL, Jerzy Seremet – Firma Bratko, Marek Podraza, Stanisława i Andrzej Kijakowie, J. Piotrowski Firma Les – Drób, Stanisław Jachimek, Zdzisław Kupisz – Firma Bazalt, Antoni Kotapka, Kazimierz Krupa, ks. Marek Kotapka, ks. Czesław Ciurej, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "SWISSPOL’, Zakład Masarski Augustyn Długoń, Bożena Kwaśniak. Dziękujemy również jednej osobie, która prosiła o anonimowość. Słowa wdzięczności kieruję do piekarni, które przekazały pieczywo na poczęstunek dla laureatów: Piekarnia "Strusinianka" Marcin Błaszkiewicz, Piekarnia "Malinka" Maria Czosnyka, Piekarnia"U Michała" Przybysławice, Piekarnia Duet w Żabnie. Serdeczne podziękowania składam na ręce Rodziców, którzy przygotowali pyszne ciasta domowe dla laureatów i wyróżnionych osób oraz dla gości zaproszonych. Serdecznie dziękuję Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Radłowskiej na czele z panem Stanisławem Kotasińskim i państwem Marią i Wojciechem Kogutów za kierowanie ruchem podczas uroczystości oraz za wypożyczenie krzeseł i stołów na uroczystość. Dziękuje Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Radłowskiej za obecność w strojach ludowych na czele z panią Natalią Hermą.


Dziękuję ślicznie komisji konkursowej w składzie:
1.    mgr Ryszard Ostrowski – przewodniczący
2.    mgr Jadwiga Bieś
3.    mgr Kazimierz Dżalak
4.    mgr Weronika Mostowy – Kuźniar
5.    mgr Karolina Masło
6.    mgr Krystyna Putała
7.    mgr Bernadeta Styczeń
8.    ks. Sebastian Sójka
9.    mgr Mirosław Śledź

Komisja pracowała przez kilka dni przy ocenie prac konkursowych.

Dziękuję moim pracownikom zespołu: Nauczycielom i Pracownikom obsługi zapomoc w organizacji konkursu i wszystkim życzliwym osobom. Dziękuję pracownikom Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa za pomoc przy dekoracji oraz nagłośnieniu, podziękowania składam na ręce pani dyrektor Barbary Marcinkowskiej. Dziękuję pani Kindze Biel – Dubiel, która przygotowała z zespołem ludowym „Wolanie” piękne tańce ludowe. Słowa podziękowanie kieruję Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie, na ręce pani dyrektor Anny Golec, za przygotowanie poczęstunku i obsługę gości.

Serdecznie dziękuję członkom chóru szkolnego i zespołowi „Stowarzyszenie Młodych Kelnerów”, który tworzą uczniowie i absolwenci naszej szkoły za przygotowaną oprawę muzyczną.Dziękuję ślicznie wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji iich opiekunom.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym osobom zdobytych nagród. Dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział w naszym konkursie za pracę włożoną w przygotowanie prac przesłanych do nas.

Jadwiga Bieś

Gabriela Hajduk, SP w Młyńczyskach  I miejsce

Sen
Dzisiaj z łóżka wcześnie wstałam,
bo od rana wielka zmiana.
W nocy śnili mi się święci
i mówili: "Więcej chęci".

Trochę wstyd mi się zrobiło,
no bo czasem różnie było.
Charakterek mam okropny,
nawet świętych serce boli.

I tak myślę od tej chwili,
po co mi się święci śnili?
Chyba żebym dobra była
i ich w niebie odwiedziła.

Nikola Hebda II miejsce uczennicy PG im. Bł. Karoliny Kózkówny w  Woli Radłowskiej

,, Znak "
Widzę stare lustro.
Podchodzę bliżej.
Słychać trzask!
Kawałki szkła sypia się na parkiet.
W jednym z nich Karolina w korowodzie świętych.

To znak?

Zaczynam rozumieć...
Własne myśli,
Własne słowa,
Własne czyny,
Kruchość istnienia.

Odtąd nowe życie...

Karolino, bądź dla mnie lustrem, w którym mogę się przejrzeć.

Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem...

Fot. Anna M. Kędzior, Maksymilian Pochroń

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę PDF

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja PDF

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

UCHWAŁA Nr XXVI/212/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2017 rok
UCHWAŁA Nr XXVI/213/16 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XV/108/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XV/109/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR XV/110/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1/A

Opis

DT-1/A PDF

Deklaracja od środków transportowych - DT-1

Opis

DT-1 PDF

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym – ZL-1/B

Osoby Prawne

ZL-1/B .doc
ZL-1/B PDF

Dane o nieruchomościach leśnych – ZL-1/A

Osoby Prawne

ZL-1/A .doc
ZL-1/A PDF

Deklaracja na podatek leśny – DL-1

Osoby Prawne

DL-1 .doc
DL-1 PDF

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnych – ZR-1/B

Osoby Prawne

ZR-1/B .doc
ZR-1/B PDF

Dane o nieruchomościach rolnych – ZR-1/A

Osoby Prawne

ZR-1/A .doc
ZR-1/A PDF

Deklaracja na podatek rolny – DR-1

Osoby Prawne

DR-1 .doc
DR-1 PDF

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – ZN-1/B

Osoby Prawne

ZN-1/B PDF
ZN-1/B .doc

Dane o nieruchomościach – ZN-1/A

Osoby Prawne

ZN-1/A .doc
ZN-1/A PDF

Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1

Osoby Prawne

DN-1 PDF
DN-1 .doc

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych dla osób fizycznych

Osoby fizyczne

INF-1/Z PDF

Informacja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Osoby fizyczne

INF - 1.pdf
INF - 1.doc

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.