Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Badanie opinii

poniedziałek, 24 lutego 2020

Badanie opinii społecznej dotyczącej Rewaloryzacji parku w Radłowie.

Na zlecenie Gminy Radłów firma Quantify sp. z o. o z siedzibą w Krakowie, w dniach 24 luty 2020 r. -  28 luty 2020 r. przeprowadzać będzie badanie opinii społecznej dot. planowanego do realizacji kolejnego etapu zadania pn. „Rewaloryzacja Parku w Zespole Pałacowo – Parkowym w Radłowie”.

Ankieterzy pytać będą o zainteresowanie nową oferta kulturalną, która ma powstać  w wyniku planowanej rewaloryzacji parku.

 

***

 

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z ubieganiem się  przez Gminę Radłów o przyznanie dofinansowania ze środków wdrażanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programu Kultura na inwestycję pt. „Rewaloryzacja Parku w Zespole Pałacowo - Parkowym w Radłowie” ze środków Programu KULTURA Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG, Burmistrz Radłowa zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne w trakcie których będzie możliwość zapoznania się z założeniami projektu rewaloryzacji.
Realizacja zakładanych prac rewaloryzacji na terenie zespołu parkowego stworzy możliwość organizacji i uczestnictwa w spotkaniach /warsztatach/zajęciach mieszkańcom Gminy zarówno dzieciom, młodzieży jak i osobom dorosłym starszym oraz osobom z niepełnosprawnościami.

Aby właściwie określić ofertę kulturalno – społeczną realizowaną na terenie parku  zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych.

Ankiety w wersji elektronicznej będą dostępne na stronie internetowej: www.gminaradlow.pl w zakładce: Rewaloryzacja parku – konsultacje oraz w Urzędzie Miejskim w Radłowie w pokoju nr 2 oraz 4.

Ankiety można składać w Urzędzie Miejskim w Radłowie w pokoju nr 4 oraz drogą mailową na adres sekretariat@gminaradlow.pl w dniach od 24 lutego 2020 r. do 9 marca 2020 r. Po zakończeniu zbierania ankiet planowane jest spotkanie podsumowujące konsultacje – informacje o dokładnym terminie i miejscu spotkania zostaną podane na stronie internetowej Gminy Radłów.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Radłów, przedsiębiorców sektora kreatywnego i przedstawicieli sektora społecznego (w tym organizacji pozarządowych) do udziału w konsultacjach i zgłaszania swoich propozycji do projektu.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Radłowie, pok. nr 4 tel. 146782044 wew. 17.  

 

Z poważaniem

Zbigniew Mączka
Burmistrz Radłowa

 

***

12.03.2020 r. - Spotkanie podsumowujące konsultacje dotyczące rewaloryzacji parku w zespole pałacowo – parkowym w Radłowie.

 

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.