Pokaż
menu
boczne

Wydarzenia

Konkurs Wiecznie Żywi 2017

piątek, 13 października 2017

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie zaprasza na koncert laureatów III edycji konkursu muzycznego "WIECZNIE ŻYWI" pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Radłów Zbigniewa Mączki.

Koncert odbędzie się 17 listopada 2017 r. (piątek) godz. 18:00 w Auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Radłowie.

Przesłuchania odbędą się 16 listopada 2017 r. w Auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie.

Podczas koncertu wspieramy Daniela!

Całkowity dochód z darowizn zostanie przekazany na leczenie Daniela Smolenia z Łęki Siedleckiej.

 

Regulamin konkursu WIECZNIE ŻYWI

Informacje ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie.
 2. Przegląd uczestników oraz koncert finałowy odbędą się w dniach 16-17 listopada
 3.  2017 roku.
 4. Uczestnikami konkursu mogą być soliści od 15 roku życia oraz zespoły, działające samodzielnie albo pod patronatem instytucji społecznych, kulturalnych lub szkół.
 5. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest zgłoszenie do wykonania i wykonanie w trakcie konkursu dwóch utworów dowolnych nieżyjących artystów. Mile widziana będzie własna interpretacja.
 6. Uczestnicy zgłoszeni do konkursu będą występować w dwóch kategoriach: solista oraz zespół.
 7. Zespół bądź solista chcący wziąć udział w konkursie zobowiązany jest do wypełnienia formularza dostępnego w Gminnym Centrum bądź na stronie www.gminaradlow.pl  najpóźniej do 10 listopada 2017 r.
 8. Po wypełnieniu formularza należy przesłać go drogą mailową bądź pocztową na wybrane poniżej adresy:
 9. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, ul. Plac Kościuszki 3, 33 – 130 Radłów lub gckic_radlow@wp.pl

Kolejność działań konkursowych:

 1. Przesłuchania konkursowe odbędą się 16 listopada 2017 roku od godz. 16:00 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie.
 2. Koncert finałowy odbędzie się 17 listopada 2017 r. o godz. 18:00 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie.
 3. Uczestnicy przesłuchań konkursowych zobowiązani są korzystać z własnych instrumentów.
 4. Organizatorzy zapewniają uczestnikom back-line, nagłośnienie, piec basowy i gitarowy, pianino elektryczne oraz podstawowy zestaw perkusyjny (z możliwością wymiany talerzy na własne na czas występu).
 5. Uczestnicy konkursu będą występować w kolejności ustalonej przez organizatora.
 6. Występujący w kategorii „soliści” zobowiązani są do występu z własnym akompaniatorem.
 7. Dopuszcza się akompaniament w postaci playbacku bądź półplaybacków (druga forma dotyczy kategorii zespoły).
 8. Czas występu w poszczególnych kategoriach:   a) soliści: 10 minut  b)zespoły: 10 minut (plus dodatkowe 10 minut na przygotowanie sprzętu). W przypadku przekroczenia czasu montażu skraca się czas występu. W razie kłopotów technicznych ze strony organizatora czas na montaż zostanie wydłużony.
 9. Oceną zespołów i solistów uczestniczących w konkursie zajmować się będzie powołane przez organizatorów profesjonalne jury.
 10. Ocenie podlegać będą: poziom wykonawczy, brzmienie, aranżacja i ogólne wrażenie artystyczne.
 11. Dla laureatów przewidziane są nagrody i wyróżnienia.
 12. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas koncertu finałowego, który planowany jest następnego dnia po przesłuchaniach.
 13. W koncercie finałowym wystąpią nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy (organizator zastrzega sobie prawo do decyzji, czy wszyscy laureaci wystąpią podczas koncertu finałowego).
 14. Przewidziana w konkursie pula nagród wynosi 3000 zł.
 15. Wzięcie udziału w przesłuchaniach konkursowych jest automatyczną zgodą na zamieszczanie materiału w postaci filmu lub mp3 na stornie internetowej organizatora.
 16. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z osobami wskazanymi przez organizatora w celu osiągnięcia jak najlepszego rezultatu artystycznego i technicznego.
 17. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora konkursu.

Koncert

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

deklaracja-2019.01.18.doc

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

Wniosek.doc

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

Uchwała Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2019 rok
Uchwała Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XV/108/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XV/109/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXXVII/326/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XV/110/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1/A

dt-1a-zalacznik-do-deklaracji-dt-1-na-podatek-od-srodkow-transportowych-na-2019-r..pdf

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym – ZL-1/B

Osoby Prawne

ZL-1/B .doc
ZL-1/B PDF

Dane o nieruchomościach leśnych – ZL-1/A

Osoby Prawne

ZL-1/A .doc
ZL-1/A PDF

Deklaracja na podatek leśny – DL-1

Osoby Prawne

DL-1 .doc
DL-1 PDF

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnych – ZR-1/B

Osoby Prawne

ZR-1/B .doc
ZR-1/B PDF

Dane o nieruchomościach rolnych – ZR-1/A

Osoby Prawne

ZR-1/A .doc
ZR-1/A PDF

Deklaracja na podatek rolny – DR-1

Osoby Prawne

DR-1 .doc
DR-1 PDF

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – ZN-1/B

Osoby Prawne

ZN-1/B DOC
ZN-1/B PDF

Dane o nieruchomościach – ZN-1/A

Osoby Prawne

ZN-1/A .doc
ZN-1/A PDF

Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1

Osoby Prawne

DN-1 PDF
DN-1 .doc

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych dla osób fizycznych

Osoby fizyczne

INF-1/Z DOC
INF-1/Z PDF

Informacja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Osoby fizyczne

INF - 1 DOC
INF - 1 PDF

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.