Pokaż
menu
boczne

Wydarzenia

I Ogólnopolski Plener Malarski

poniedziałek, 10 września 2018

W ramach projektu pn. „I Ogólnopolski Plener Malarski – Radłów 2018” szansą na rozwój kultury i sztuki oraz promocję obszaru Przedgórza współfinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020,

w dniach 9-22 września 2018 r. Radłowskie Forum Rozwoju organizuje plener malarski  pn. „I Ogólnopolski Plener Malarski – Radłów 2018”, nad którym patronat honorowy objął Burmistrz Radłowa Pan Zbigniew Mączka.

Cel projektu to wzrost świadomości mieszkańców dotyczący zachowania dziedzictwa kulturowego obszaru LGD poprzez organizację pleneru malarskiego połączonego z cyklem wernisaży i szkoleń malarskich na terenie Przedgórza.
Ponadto plener polegał będzie na wzajemnej inspiracji twórczej i wymianie doświadczeń pomiędzy artystami. Stworzoną kolekcję prac, artyści przekażą na rzecz społeczności lokalnej, tak aby mogła być prezentowana podczas wystaw, aukcji, na terenie gminy Radłów oraz gmin Borzęcin, Dębno i Brzesko.

Tematem przewodnim będzie piękno przyrody i architektury gminy Radłów oraz obszaru Przedgórza.
„Ogólnopolski plener malarski – Radłów 2018” będzie pierwszym  projektem przeprowadzonym z tak dużym rozmachem, tj. z udziałem artystów-malarzy z terenu całego kraju.

Zaproszonych 15 artystów z całej Polski weźmie udział w 2-tygodniowym plenerze malarskim, który zaplanowano w terminie od 9 do 22 września 2018 r., podczas którego w miłej i  koleżeńskiej atmosferze powstaną ciekawe prace ukazujące piękno krajobrazu i architektury naszej gminy, które przyczynią się do dalszego rozwoju malarstwa na terenie Przedgórza. W ramach pleneru malarskiego zorganizowanych zostanie szereg konkursów plastycznych, warsztatów malarskich dla dzieci i młodzieży, spotkań z artystami oraz cykl wernisaży malarskich. Na bieżąco realizowane będą reportaże filmowe, a na koniec wydany zostanie album promocyjny.

Zapraszamy.

Plakat

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.”

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2020 r.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.