Pokaż
menu
boczne

Wydarzenia

Grupa Azoty Triathlon Radłów

sobota, 07 lipca 2018

Informator dla zawodnika 2018

MIEJSCE BIURA ZAWODÓW:
Radłów, (zalew radłowski) - Green Bar

 

GODZINY OTWARCIA BIURA ZAWODÓW:

6 lipca 2018 (piątek) w godzinach 17:00-20:00 (pakiety na SPRINT i ¼ IM)

7 lipca 2018 (sobota)
- w godzinach: 9:00-11:00 wydawanie pakietów dla dystansu SPRINT
- w godzinach: 9:00-17:00 wydawanie pakietów dla dystansu 1/4 IM

8 lipca 2018 (niedziela) w godzinach: 9:00-11:00 wydawanie pakietów dla dystansu 1/4 IM

Triathlon

PAKIET STARTOWY

Do odebrania pakietu startowego niezbędne jest:
- przedstawienie dokumentu ze zdjęciem, w celu weryfikacji podanych w zgłoszeniu danych oraz podpisana karta startowa (oświadczenia przygotowuje i dołącza do pakietu organizator)

NUMERY STARTOWE I CHIP

Chip do pomiaru czasu ZAKŁADANY JEST NA KOSTKĘ.
Numer startowy, który znajduje się w pakiecie zamocuj przed startem do odzieży.
Numer startowy włóż pod piankę pływacką, a po wyjściu z wody, podczas jazdy na rowerze i biegu UMIEŚĆ GO, w miejscu widocznym dla sędziów.
Nr startowy powinien być z Tobą podczas całych zawodów, jego brak uniemożliwi odczyt na trasie i spowoduje nie umieszczenie Twojego nazwiska na wynikach.

Ponadto otrzymasz NAKLEJKI: 1 najdłuższy numer do przyklejenia pod siodełko, 2 numery na kask, które należy przylepić z przodu i z boku kasku, 1 numer na worek depozytowy.

 

PŁYWANIE

Czepek dołączony do pakietu startowego należy obowiązkowo założyć przed startem. Zalecany start w piankach.

Start z brzegu na komendę.

PAMIĘTAJ JEŻELI TYLKO ŹLE POCZUJESZ SIĘ W WODZIE, PODPŁYŃ DO NAJBLIŻSZEGO RATOWNIKA, LUB ODWRÓĆ SIĘ NA PLECY I UNIEŚ WYSOKO RĘKĘ DO GÓRY.

 

ROWER

Kask obowiązkowy już przed wyjściem ze strefy zmian, wsiadasz na rower dopiero w miejscu wyznaczonym.

PODCZAS ZAWODÓW NA TRASIE ROWEROWEJ I BIEGOWEJ SĘDZIOWIE LICZĄ TWOJE OKRĄŻENIA – SKRÓCENIE TRASY TO DYSKWALIFIKACJA.

PAMIĘTAJ O ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI NA TRASIE KOLARSKIEJ!!!
TRZYMAJ SIĘ PRAWEJ STRONY! 
KAŻDE PRZEKROCZENIE OSI JEZDNI BĘDZIE KARANE NATYCHMIASTOWĄ DYSKWALIFIKACJĄ!

Zawody zostaną rozegrane przy zamkniętym ruchu drogowym, jednakże wszyscy zawodnicy powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze ewentualną możliwość wyjechania pojazdów z pól czy pojedynczych zabudowań i posesji. Zawodnicy powinni bezwzględnie stosować się do poleceń sędziów oraz Służb Zabezpieczających trasę zawodów.

 

DRAFTING

SPRINT, 7.07 SOBOTA

DRAFTING DOZWOLONY
Niedozwolone rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe.

 

¼ IM, 8.07 NIEDZIELA

DRAFTING NIEDOZWOLONY

Dozwolone rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe.

Na trasie rowerowej obowiązuje całkowity zakaz draftingu. Jazda bez draftingu to jazda indywidualna na czas. Zawodnik powinien jechać sam od startu, aż do mety. Osoba jadąca z tyłu powinna trzymać odstęp minimum 7 metrów licząc od tylnego koła zawodnika jadącego przed nim oraz minimum 2 metry z boku.

W przypadku osób łamiących przepisy będą egzekwowane kary. Przy pierwszym przewinieniu następuje czterominutowa kara czasowa. Przy drugim przewinieniu następuje druga czterominutowa kara czasowa. Kary będą doliczone do wyniku końcowego. Trzecie przewinienie to dyskwalifikacja. Zawodnicy, którzy nie odbędą swojej kary czasowej zostaną automatycznie zdyskwalifikowani. Zawodnikom nie przysługuje odwołanie się od kary czasowej, a decyzja sędziego jest ostateczna.
Powyższe kary dotyczą również takich przewinień jak: blokowanie i utrudnianie wymijania, niesportowe zachowanie, pomoc z zewnątrz (dotyczy podawania jedzenia, picia, polewania wodą, naprawy sprzętu w innych miejscach niż wyznaczone).

 

BIEG

Bieg wzdłuż oznakowanej trasy, numer startowy umieść z przodu.

PODCZAS ZAWODÓW NA TRASIE ROWEROWEJ I BIEGOWEJ SĘDZIOWIE LICZĄ TWOJE OKRĄŻENIA – SKRÓCENIE TRASY TO DYSKWALIFIKACJA.

 

INFORMACJE DLA SZTAFET

W ramach Grupa Azoty Triathlon Radłów odbędą się również sztafety triathlonowe na dystansie SPRINT i 1/4 IM. W wyścigu sztafetowym biorą udział 3-osobowe zespoły (w tej rywalizacji nie ma podziału na płeć i kategorie wiekowe).
Każdy członek sztafety startuje w jednej z konkurencji według następującej kolejności: pływanie, kolarstwo , bieganie Start kolejnego uczestnika sztafety odbywa się przy swoim stanowisku w strefie zmian z chwilą zakończenia wcześniejszej konkurencji i dotknięcia swojego zmiennika.

ROZGRZEWKA

Rozgrzewka prowadzona będzie przez profesjonalistów, w miejscu wyznaczonym przez organizatora /okolice startu/.
Na 10 minut przed startem zakończ rozgrzewkę i ustaw się w miejscu wskazanym przez prowadzącego.
Start odbędzie się z wody na komendę.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do informatora.

ODBIÓR ROWERÓW ZE STREFY ZMIAN

Odbiór rowerów ze strefy zmian możliwy jest wyłącznie we wskazanych w programie godzinach. Aby odebrać rower, należy mieć ze sobą numer startowy oraz dowód tożsamości. Rowery nieodebrane w wyznaczonych godzinach zostaną dostarczone do  biura zawodów (biuro nie odpowiada za rower).

Każdy zawodnik jest zobowiązany do samodzielnego odebrania pakietu startowego oraz wprowadzenia/odebrania roweru do/z Strefy zmian.
Pakiety nieodebrane w godzinach pracy Biura zawodów nie będą wydawane, ani rozsyłane w innym terminie.

Zapisy: www.triathlonradlow.pl/zapisy.html

Więcej informacji na stronie: www.triathlonradlow.pl

Program imprezy.

Informacja o czasowym zamknięciu drogi.

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.