Pokaż
menu
boczne

Wydarzenia

Bal Seniora

wtorek, 25 września 2018

Dzień dla Seniorów

„ Jeszcze w zielone gramy!” – słowami tego pięknego, mądrego  utworu rozpoczął się Bal Seniora zorganizowany przez uczestników Klubu Seniora w Radłowie. Sala bankietowa udekorowana w rustykalnym stylu wypełniła się po brzegi dzięki przybyłym Gościom.

Na zaproszenie naszych Seniorów odpowiedzieli Burmistrz Miasta i Gminy Radłów Pan Zbigniew Mączka wraz z Panią doktor Dianą Dembicką, Przewodniczący Rady Miejskiej w Radłowie Pan Piotr Kapera, Radny powiatowy Pan Marek Podraza, przedstawiciele Rady Miejskiej w Radłowie Pan Paweł Jachimek oraz Pan  Piotr Śmiałkowski, Kierownik MGOPS w Radłowie Pani Teresa Rosa, Dyrektor GCKiC w Radłowie Pani Barbara Marcinkowska.
Z radością gościliśmy Sołtysów wraz z delegacjami Seniorów z sołectw Gminy Radłów. Spotkanie poprowadziły Lider Klubu Seniora Pani Bogumiła Pabian oraz Koordynator balu Pani Stanisława Wojnicka. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili  natomiast Piotr Niedojadło – pianista tarnowskiej sceny muzycznej i teatralnej oraz Natalia Baj- półfinalistka programu „Mam Talent”.

Występ artystów przepełniony muzyką z dawnych lat był niespodzianką kadry prowadzącej Klub dla wszystkich Seniorów .  Pyszne domowe ciasta, staropolskie przysmaki, wspólne tańce, koncert muzyczny, opowieści, rozmowy i radość życia towarzyszyły nam do późnych godzin wieczornych. Cieszymy się, że inicjatywa naszych Seniorów by zorganizować spotkanie integrujące Seniorów z Gminy Radłów urzeczywistniła się w tak pięknym stylu. Tego dnia Radłów należał wyłącznie do Seniorów!

I takich dni życzymy jeszcze więcej !

Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 oraz ze środków Gminy Radłów.
Organ prowadzący: Stowarzyszenie AMOS

Bal Seniora

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2020 r.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.