Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Ważne informacje odnośnie koronawirusa

środa, 11 marca 2020

W ślad za decyzjami i apelami Rządu związanymi z zagrożeniem koronawirusem, Burmistrz Radłowa przekazuje ważne informacje.

Odwołane zajęcia w placówkach oświatowych.

Od poniedziałku, tj. 16 marca 2020 roku przez kolejne dwa tygodnie zostaną zamknięte wszystkie placówki oświatowe w gminie Radłów (przedszkola i szkoły).

Do piątku tj. 13 marca 2020 roku otwarte będą świetlice. Rząd apeluje, aby jednak nie posyłać dzieci do szkół już od jutra tj. 12 marca 2020 roku. Od jutra również zostają zamknięte kina, muzea oraz wszystkie inne placówki kulturalne na terenie kraju.

Informacja na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Komunikat MEN (pdf)

Ogranicz spotkania towarzyskie!

Minister zdrowia apeluje również, aby ograniczać spotkania towarzyskie. Młodzież powinna pozostać w swoich domach, bez spotkań ze znajomymi i rodziną.

Wydarzenia kulturalne odwołane!

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, z dniem dzisiejszym tj. 11 marca 2020 roku odwołuję wszystkie wydarzenia kulturalne jakie miały się odbyć w naszych placówkach w najbliższym czasie. Decyzja o ich przesunięciu zostanie podjęta po ustaniu zagrożenia. Odwołuję również wszystkie zajęcia rekreacyjne (kursy tańca, aerobiku fitness itp.) organizowane w obiektach gminnych tj. szkołach, stadionach, Domach Kultury i Remizach OSP.

 

Zebrania z mieszkańcami odwołane!

Odwołuję spotkania z mieszkańcami oraz zebrania wiejskie.

Osoby powracające z zagranicy

Mieszkańców gminy powracających z zagranicy prosimy o pozostanie w najbliższym czasie w domach, a w przypadku objawów choroby lub kontaktu z osobą zakażoną powiadomienie telefoniczne najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej (tel. 14 621 70 97).

 

Załatwianie spraw w urzędzie

W odniesieniu do Urzędu Miejskiego w Radłowie, prosimy w miarę możliwości o załatwianie spraw w formie elektronicznej (ePUAP) lub telefonicznie (tel: 14 678 220 44, fax 14 678 28 18), a także ograniczenie lub odłożenie na późniejszy termin osobistych wizyt w urzędzie.

Przypominamy również o zachowaniu bezpiecznej odległości pomiędzy klientami urzędu podczas oczekiwania na załatwienie sprawy.

Apeluję o zachowanie spokoju, ale przede wszystkim rozsądek i stosowanie się do wskazówek zamieszczanych na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i www.gminaradlow.pl

Szczególną opieką proszę objąć osoby starsze i chore, gdyż one są w tym momencie najbardziej narażone na infekcję.

Zbigniew Mączka
Burmistrz Radłowa

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2020 r.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.