Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Uporczywa lustracja prof. Franciszka Ziejki

wtorek, 27 czerwca 2023

Spotkanie promujące publikację prof. Bogusława Górki

W piątkowe popołudnie 23 czerwca, w przeddzień rocznicy nadania imienia radłowskiej bibliotece prof. Franciszka Ziejki oraz w ramach III Światowego Zjazdu Radłowian, Miejskie Centrum Kultury witało znamienitych gości.

Na spotkanie z Bogusławem Górką - profesorem Uniwersytetu Gdańskiego i autorem książki „Uporczywa lustracja prof. Franciszka Ziejki”, przybyli włodarze Miasta i Gminy Radłów, mieszkańcy, rodzina oraz znajomi profesora Ziejki, a także pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Profesorowi Bogusławowi Górce towarzyszyła rodzina oraz znany krakowski adwokat - mecenas Stanisław Kłys, który pełnił rolę prowadzącego spotkanie. O życiu, pracy naukowej i społecznej zmarłego prof. Ziejki opowiedzieli jego najbliżsi współpracownicy - prof. Jan Michalik i prof. Anna Czabanowska-Wróbel, zaś autor książki - prof. Bogusław Górka oraz mecenas Stanisław Kłys uświadomili słuchaczom jak toczył się proces lustracyjny wobec osoby prof. Franciszka Ziejki i jaką cenę za to zapłacił. Obszerną relację z tego spotkania znajdą Państwo w najbliższym numerze kwartalnika „Radło”. 

Serdecznie dziękujemy profesorowi Górce za podarowanie niniejszej publikacji bibliotece, która wkrótce zostanie włączona do zbiorów radłowskiej książnicy.

Galeria

Fot. Anna M. Kędzior

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.