Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Transport dla wyborców w czasie wyborów do Europarlamentu

czwartek, 23 maja 2024

Transport dla wyborców powyżej 60 roku życia oraz niepełnosprawnych w czasie wyborów do Europarlamentu

 

Informacja Burmistrza Radłowa o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych i powyżej 60 roku życia w związku z wyborami do Europarlamentu zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024 r.

Burmistrz Radłowa informuje, że w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat mają prawo do:
1. Głosowania korespondencyjnego - wniosek składa się do komisarza wyborczego ustnie, na piśmie lub telefonicznie (telefonicznie tylko w przypadku wyborcy niepełnosprawnego).
2. Bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego - wniosek składa się do Burmistrza Radłowa ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej przekazując niezbędne dane, które wymienione są w załączonym wniosku.
Wyborcy, któremu stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż może towarzyszyć opiekun.
3. Głosowania przez pełnomocnika - wniosek o sporządzenia aktu do głosowania składa się do Burmistrza Radłowa. Wyborcę może reprezentować osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa.

Zgłoszenia w sprawie głosowania korespondencyjnego i bezpłatnego transportu przyjmowane są do 27 maja 2024 r.

Najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania Burmistrz poinformuje wyborców o godzinie transportu w dniu głosowania.

Wnioski w sprawie aktów pełnomocnictwa przyjmowane są do 31 maja 2024 r.

 

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.