Pokaż
menu
boczne

Sport

Modernizacja boiska w Woli Radłowskiej

wtorek, 09 listopada 2021

Czyn społeczny Klubu LUKS Wola Radłowska

W okresie od 22.VII do 04.XI.21 r. klub sportowy LUKS Wola Radłowska w czynie społecznym wykonał piłkochwyty do obu bramek (do tej pory był jeden i to nie spełniający wymogów PZPN).

W dniu 22.VII Pan Ireneusz Suda z Firmą Mikołaj F.H.U. z Radłowa bezpłatnie użyczył maszyny do wykonania 16 odwiertów pod słupki – bardzo serdeczne dziękujemy za pomoc. Przy w/w pracach pomagali również piłkarze: Adrian Sroka z Łęki Siedleckiej, Piotr Kania z Radłowa, Rafał Wajnbrener – prezes Klubu oraz Kamil Bysiek.

W sobotę 24.VII.21 Firma Baranowscy z Zabawy tj.: Grzegorz Baran – piłkarz naszego klubu (obecnie kontuzjowany, stoper nie do przejścia), Sebastian Baran – były piłkarz Woli Radłowskiej oraz Rafał Baranowski – nasz piłkarz, dokonali zalania betonem słupów sztuk 16. Trudność i precyzja wykonania była wielka, ponieważ wysokość słupów jest 8 m. + 1,5 m. w ziemi. Ogromne podziękowania dla chłopaków z Zabawy.

W sierpniu przed betonowaniem przygotowano:
- tuleje ziemne do słupów, które uległy złamaniu przez wichurę (2,5 m x16 szt.) zakupiła firma Witospol za kwotę  2 671,00 zł.
- zerwane linki i naciągi zakupił Prezes Klubu w kwocie  350,00 zł.
- tarcze do szlifowania  zakupił Piotr Kania.

Beton bezpłatnie przekazała Firma „Joe-Krys” z Mościc Józefa Kuklewicza- mieszkańca Radłowa. Przy w/w pracach pomagali: Jacek Dobek, Piotr Kania, Rafał Wajnbrener – prezes Klubu oraz Józef Szwiec – honorowy prezes. Dziękujemy Prezesowi Klubu Radłovi Panu Michałowi Gostkowi za bezpłatne przekazanie piłkochwytów. Piłkochwyty te zostały połamane podczas jednej z wichur . Firma w ramach gwarancji wymieniła 16 słupów a te , które pozostały przekazano dla naszego Klubu za co jeszcze raz dziękujemy. Aby skompletować całość piłkochwytów musieliśmy zakupić pozostałe materiały takie jak:

  • Linki
  • Karabińczyki do mocowania siatki
  • Śruby rzymskie do naciągów
  • Słup zewnętrzny

Materiały te zostały dokupione przez Klub w dniu 25.IX.21 Wartość faktury to  4 388.64 zł. Kwotę zrefundowała Firma Witospol Tarnów Pana Józefa Szwieca.


W dniu 4.IX dokonano prac przy montażu  słupów (wys. 8 m.) Operacja wysokościowa została wykonana przy pomocy zwyżki Pana Mirosława Bańbora z Radłowa.

Pomagali: Rafał Wajnbrener, Piotr Kania, Szymon Kuczek, Norbert Duda, Józef Szwiec. Firma Witospol pokryła paliwo do zwyżki w kwocie 150,00 zł.

W dniu 22.X dokonano, olinkowania i założenia siatki. Pracowali: Piotr Kania, Rafał Wajnbrener, Norbert Duda, Wojciech Lipka, Kamil Lisowski są to wszyscy piłkarze Klubu i Józef Szwiec.
Koszt zwyżki sfinansowała Firma Witospol w kwocie 220,00 zł

Dodatkowo w tym dniu Pan Jacek Dobek dokonał naprawy kosiarki do trawy dorabiając po raz kolejny części zamienne na tokarce. Kosiarka ta pamięta ubiegły wiek i była kupiona jako używana. Dziękujemy Panom  Piotrowi Kani i Jackowi Dobkowi , których zmysł techniczny nie raz pomógł uchronić klubową kosiarkę przed wylądowaniem na złomowisku.

Dnia 23.X prace przy piłkochwytach dokończyli Piotr Kania i Rafał Wajnbrener.                         

W dniu 4.XI Firma Wiktoria Pana Roberta Bieryta wyrównała teren wokół piłkochwytów. Jest to koniecznie z myślą o koszeniu trawy w przyszłości. Finalne prace polegające na ostatecznym podrównaniu grabkami wykonał Pan Józef Szwiec. Firma Pana Roberta Bieryta w każdym roku wykonuje prace na rzecz Klubu, bezpłatnie. Wielokrotnie wspomagała nasz Klub również finansowo.

Według oceny Pana Kamila Soboty, który konsultował niejednokrotnie tego typu inwestycje oraz pilotował zakup materiałów, wartość wykonanych prac to kwota 36.000,00 zł. (ceny z VII.21 r.). Warto podkreślić że ta imponująca kwota jest wynikiem wysokich cen stali na obecnym rynku.

Szczególne podziękowania Piotrowi Kani - naszemu bramkarzowi i Firmie Witospol za środki finansowe. Bez tych dwóch osób nie było by możliwe wykonanie tej poważnej inwestycji.

Prezes Klubu
Rafał Wajnbrener

Montaż piłkochwytów

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.