Pokaż
menu
boczne

Sport

Kryty kort tenisowy został otwarty

piątek, 24 marca 2023

To pierwsza tego typu inwestycja samorządowa w tej części Województwa Małopolskiego.

Na wstępie uroczystości, wszystkich przybyłych gości powitał gospodarz Miasta i Gminy Radłów Burmistrz Zbigniew Mączka, a także pani Małgorzata Tokarczyk-Kozioł Dyrektor Zespołu Szkół w Radłowie, która zaprosiła na występ artystyczny przygotowany przez nauczycieli oraz uczniów Zespołu Szkół w Radłowie. Na tą uroczystość przybyli: Pan Jacek Osuch – Wiceminister sportu, Sekretarz Stanu - Pełnomocnik rządu ds. infrastruktury sportowej, Pan Wiesław Krajewski – Poseł na Sejm RP, Pani Anna Mikosz – Radna Sejmiku Małopolskiego, Pan Ryszard Pagacz – Wicewojewoda Małopolski, Pan Roman Łucarz - Starosta Tarnowski oraz Burmistrzowie i Wójtowie z powiatu tarnowskiego. Swoją obecnością zaszczycił również Profesor Edward Mleczko – Honorowy Obywatel Miasta Radłowa. Oprócz gości z poza gminy w uroczystości wzięli udział Radni, Sołtysi oraz Dyrektorzy szkół a także innych jednostek z terenu Gminy Radłów. Po krótkim występie artystycznym wszyscy zebrani udali się na kort gdzie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi oznaczające oficjalne otwarcie kortu w Radłowie. Następnie Burmistrz Radłowa raz jeszcze podziękował wszystkim za wkład w realizacje tego projektu i poprosił zaproszonych gości o zabranie głosu. Zaproszeni goście w swoich przemówieniach podkreślali jak ważną inwestycją dla rozwoju tenisa w tym regionie Małopolski była budowa tego obiektu. Podkreślono bardzo dobrą współprace władz samorządowych z władzami rządowymi podczas planowania i uzyskania wysokiego dofinansowania na realizację tego zadania. Burmistrz Zbigniew Mączka złożył okoliczne podziękowania na ręce Pana Wiceministra Jacka Osucha a także Pana Posła Wiesława Krajewskiego, bez których realizacja budowy kortu w Radłowie nie była by możliwa. Po słowach oficjeli głos zabrał Profesor Edward Mleczko, który wręczył prezenty okolicznościowe Panu Burmistrzowi, a także Pani Dyrektor ZS w Radłowie jednocześnie gratulując pięknej inwestycji oraz dalszego sportowego rozwoju Gminy Radłów.  Na zakończenie części oficjalnej swój występ zaprezentowali młodzi tenisiści z Radłowskiej Akademii Tenisowej wraz z trenerem Włodzimierzem Pajorem. Po zakończeniu pokazu zaproszeni goście wraz z Panem Burmistrzem postanowili przetestować kort. Jak na Wiceministra Sportu przystało Pan Jacek Osuch wykazał się dużymi umiejętnościami sportowymi podczas odbić piłki, a także poruszaniu się po korcie. Kort w Radłowie został oficjalnie otwarty i przetestowany. Po części sportowej wszyscy zaproszeni goście udali się na poczęstunek przygotowany przez pracowników ZS w Radłowie. Kort już wkrótce będzie obsługiwany przez specjalną aplikacje, dzięki której po opłaceniu ustalonej stawki godzinowej, użytkownik będzie mógł samodzielnie wejść na kort i korzystać z gry. Na chwilę obecną zajęcia na korcie odbywają się dla grup treningowych Radłowskiej Akademii Tenisowej, a także prowadzone są tam rozgrywki Radłowskiej Ligi Tenisowej. Na stronie internetowej www.gminaradlow.pl wkrótce pojawią się informacje dotyczące możliwości wynajmu kortu przez osoby fizyczne oraz grupy zorganizowane. Zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież do zapisywania się na zajęcia Radłowskiej Akademii Tenisowej. Zapisać można się bezpośrednio u trenera pod numerem telefonu: 692 731 118.

Realizacja video: Starnowa.tv

Galeria

Fot. Maksymilian Pochroń

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.