Pokaż
menu
boczne

Sport

Gminne Zawody Lekkoatletyczne - Klasy IV-VI

poniedziałek, 28 października 2019

GMINNE ZAWODY LEKKOTLETYCZNE – KLASY IV-VI.

W dniu 24.10.2019 r. na kompleksie lekkoatletycznym przy Zespole szkolno –Przedszkolnym w Woli Radłowskiej odbyły się zawody lekkoatletyczne szkół podstawowych klas IV-VI. Zawodniczki i zawodnicy wzięli udział w czterech dyscyplinach sportowych. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół z terenu Gminy Radłów. Na zakończenie najlepsi lekkoatleci odebrali pamiątkowe dyplomy . Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki w poszczególnych dyscyplinach.

Wyniki Gminnych Zawodów Lekkoatletycznych – Wola Radłowska 24.10.2019 r. :

Klasy IV


•    Skok w dal – Dziewcząt
1 miejsce – Paulina Jurczak – SP Wola Radłowska – Wynik : 3,15 m.
2 miejsce – Zuzanna Smolik – SP Radłów – Wynik : 3,15 m.
3 miejsce – Roksana Trzcina – SP Radłów – Wynik : 2,70 m.
•    Skok w dal – Chłopców
1 miejsce – Eryk Pyrczak – SP wola Radłowska – Wynik : 3,70 m.
2 miejsce – Maksymilian Konop – SP Przybysławice – Wynik : 3,60 m.
3 miejsce – Marcin Sumyk – SP Wola Radłowska – Wynik : 3,40 m.
•    Skok wzwyż – Dziewcząt
1 miejsce – Kinga Remian– SP Zabawa – Wynik :  1,00 m.
2 miejsce – Wiktoria Dulian – SP Niwka – Wynik :  95 cm.
3 miejsce – Roksana Trzcina – SP Radłów – Wynik : 95 cm.
•    Skok wzwyż – Chłopców
1 miejsce – Karol Kaczor – SP Radłów – Wynik : 1,10 m.
2 miejsce – Maksymilian Konop – SP Przybysławice – Wynik : 1,05 m.
3 miejsce – Filip Szewczyk – SP Wola Radłowska – Wynik : 1,05 m.
•    Bieg krótki – 60 metrów – Dziewczęta
1 miejsce – Paulina Jurczak – SP Wola Radłowska – Wynik : 10,63
2 miejsce – Kinga Remian – SP Zabawa – Wynik : 10,70
3 miejsce – Agnieszka Czader – SP Wola Radłowska – Wynik : 10,72
•    Bieg krótki – 60 metrów – Chłopcy
1 miejsce – Maksymilian Konop – SP Przybysławice – Wynik : 9,62
2 miejsce – Marcel Bocoń – SP Przybysławice – Wynik : 9,80
3 miejsce – Karol Kaczor – SP Radłów – Wynik : 9,87
•    Bieg długi – 600 metrów – Dziewczęta
1 miejsce – Roksana Trzcina – SP Radłów
2 miejsce – Zuzanna Lechowicz – SP Zabawa
3 miejsce – Zuzanna Smolik – SP Radłów
•    Bieg długi – 600 metrów – Chłopcy
1 miejsce – Maksymilian Konop – SP Przybysławice
2 miejsce – Jakub Wielbłąd - SP Przybysławice
3 miejsce – Damian Merchut – SP Radłów

Klasy V


•    Skok w dal – Dziewcząt
1 miejsce – Patrycja Kania – SP Przybysławice –Wynik : 3,60 m.
2 miejsce – Kinga Kozioł – SP Zdrochec – Wynik : 3,20 m.
3 miejsce – Oliwia Kurtyka – SP Radłów – Wynik : 3,10 m.
•    Skok w dal - Chłopców
1 miejsce – Karol Nowak – SP Radłów – Wynik : 3,60 m.
2 miejsce – Hubert Ogar – SP Radłów – Wynik  : 3,50 m.
3 miejsce – Karol Ptaśnik – SP Niwka – Wynik : 3,40 m.
•    Skok wzwyż- Dziewcząt
1 miejsce – Dominika Tyrcha – SP Radłów - Wynik : 1,00 m.
2 miejsce – Patrycja Kania – SP Przybysławice - - Wynik : 95 cm.
3 miejsce – Patrycja Tabiś – SP Radłów – Wynik : 95 cm.
•    Skok wzwyż – Chłopców
1 miejsce – Karol Nowak – SP Radłów – Wynik : 1,10 m.
2 miejsce – Hubert Ogar – SP Radłów – Wynik : 1,00 m.
3 miejsce – Bartosz Bocoń – SP Radłów – Wynik : 1,00 m.
•    Bieg krótki – 60 metrów - Dziewczęta
1 miejsce – Kinga Kozioł – SP Zdrochec – Wynik : 9,16.
2 miejsce – Dominika Tyrcha – SP Radłów – Wynik : 9,18.
3 miejsce – Kamila Ziejka – SP Biskupice Radłowskie – Wynik : 9,71.
•    Bieg krótki – 60 metrów – Chłopcy
1 miejsce – Karol Nowak – SP Radłów – Wynik : 8,98.
2 miejsce – Hubert Ogar – SP Radłów – Wynik : 9,30.
3 miejsce – Szymon Ryglicki – SP Radłów – Wynik : 9,35.
•    Bieg długi – 600 metrów- Dziewczęta
1 miejsce – Dominika Tyrcha – SP Radłów
2 miejsce – Kinga Kozioł – SP Zdrochec
3 miejsce – Emilia Malik – SP Niwka
•    Bieg długi – 600 metrów – Chlopcy
1 miejsce – Karol Nowak – SP Radłów
2 miejsce – Bartłomiej Bocoń – SP Radłów
3 miejsce – Miłosz Bednarski – SP Zabawa

Klasy VI


•    Skok w dal – Dziewcząt
1 miejsce – Wiktoria Smoleń – SP Zdrochec – Wynik : 3,20 m.
2 miejsce – Karolina Patulska – SP Zdrochec – Wynik : 3,20 m.
3 miejsce – Gabriela Jurczak – SP Radłów – Wynik : 3,20 m.

•    Skok w dal – Chłopców
1 miejsce – Kacper Wielbłąd – SP Przybysławice – Wynik : 3,90 m.
2 miejsce – Konrad Klich – SP Wola Radłowska – Wynik : 3,70 m.
3 miejsce – Kacper Ciężadło – SP Radłów – Wynik : 3,65 m.
•    Skok wzwyż – Dziewczęta
1 miejsce – Karolina Bibro – SP Radłów – Wynik : 1,15 m.
2 miejsce – Emilia Mysiak – SP Przybysławice – Wynik : 1,10 m.
3 miejsce – Julia Brońska – SP Radłów – 1,05 m.
•    Skok wzwyż – Chłopcy
1 miejsce – Kacper Ciężadło – SP Radłów – Wynik : 1,15 m.
2 miejsce – Hubert Hornik – SP Zabawa – Wynik : 1,15 m.
3 miejsce – Andrzej Sowiński –SP Wola Radłowska – Wynik : 1,10 m.
•    Bieg krótki – 60 metrów – Dziewczęta
1 miejsce – Karolina Patulska – SP Zdrochec – Wynik : 9,08.
2 miejsce – Emilia Mysiak – SP Przybysławice – Wynik : 9,32.
3 miejsce – Aleksandra Nowak – SP Zabawa – Wynik : 9,85
•    Bieg krótki – 60 metrów – Chłopcy
1 miejsce – Kacper Ciężadło – SP Radłów – Wynik : 8,79.
2 miejsce – Hubert Hornik – SP Zabawa – Wynik : 9,13.
3 miejsce – Mikołaj Szewczyk – SP Wola Radłowska – Wynik : 9,26.
•    Bieg długi – 600 metrów – Dziewczęta
1 miejsce – Karolina Patulska – SP Zdrochec
2 miejsce – Wiktoria Smoleń – SP Zdrochec
3 miejsce – Magdalena Drygaś – SP Zabawa
•    Bieg długi-800 metrów – chłopcy
1 miejsce – Hubert Hornik – SP Zabawa
2 miejsce – Andrzej Sowiński – SP Wola Radłowska
3 miejsce – Mikołaj Sygnarowicz – SP Radłów

UWAGA !!!


W  miejscu gdzie wyniki decydujące były takie same zastosowano przepisy lekkoatletyczne , które mówią że decyduje  poprzednia najwyższa próba lub poprzedni najwyższy wynik zmierzony w zawodach.
Zwycięzcom gratulujemy osiągniętych wyników. Miło nam poinformować że tylko w tych zawodach wzięło udział ponad 120 zawodniczek i zawodników z terenu całej Gminy Radłów. Piękna pogoda pozwoliła na rozegranie wszystkich zaplanowanych dyscyplin. Dziękujemy Pani Dyrektor z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Woli radłowskiej za gościnę a także wszystkim nauczycielom za pomoc w sędziowaniu zawodów.

Gminny Koordynator Sportu - Kamil Sobota

 

 

 

Gminne Zawody Lekkoatletyczne - Klasy IV-VI

Fot. Kamil Sobota, Joanna Sieniawska

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.