Pokaż
menu
boczne

Przetargi

Odnowiony pomnik w Przybysławicach

piątek, 29 czerwca 2018

24 czerwca 2018 r. w Przybysławicach dokonano odsłonięcia i poświęcenia odnowionego pomnika ku czci bohaterów I i II wojny światowej.

Pomnik ten został ufundowany przez Zarząd OSP i społeczeństwo Przybysławic w 1959 r. „Bohaterom poległym za wolność i Ojczyznę w I i II wojnie światowej”. Taką dedykację na pomniku umieścili ówcześnie żyjący mieszkańcy Przybysławic.
Oddaje on cześć 24 poległym w I wojnie światowej i późniejszej wojnie młodego Państwa Polskiego z Bolszewikami oraz 9 poległym w Kampanii Wrześniowej i w walce z okupantem hitlerowskim w latach 1939 – 1945.
Pomnik odsłonili burmistrz Zbigniew Mączka, wiceprzewodniczący Rady Gminy Wiesław Głowa i sołtys Przybysławic Eugeniusz Biś. Aktu poświęcenia pomnika dokonał proboszcz miejscowej Parafii p.w. Najświętszej Marii Panny ks. Piotr Bodziony.
Z kolei na budynku remizy OSP przedstawiciele rodziny Pani Anieli Myślińskiej-Żurek oraz Prezes Klubu Przybysławice Pan Stanisław Boduch odsłonili tablicę pamiątkową ku czci ofiarodawczyni, która wraz z dziećmi przekazała działkę pod budowę tego obiektu. Przybyłe z USA wnuczki Pani Anieli nie ukrywały wzruszenia i nie szczędziły słów podziękowania pod adresem fundatorów.

Na zakończenie tej patriotycznej uroczystości młodzież z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. „Akcji III Most” przedstawiła montaż słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem Pani Moniki Wybraniec i Pana Marka Piekuta.

Wiesław Głowa

Odnowiony pomnik w Przybysławicach

Fot. Monika Wybraniec i Maksymilian Pochroń

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2023 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.