Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Otwarty Turniej Brydża Sportowego Parami

środa, 27 marca 2019

25 marca w Zespole Szkół w Radłowie odbył się Otwarty Turniej Brydża Sportowego Parami o Puchar Burmistrza Radłowa Zbigniewa Mączki.

Gmina Radłów ma wielkie tradycje jeśli chodzi o rozpowszechnianie brydża w Polsce i na całym świecie. Z gminy Radłów, wywodzą się niestety już nie żyjący Arcymistrzowie Czesław Kuklewicz i Józef Pochroń. Historia i wielki szacunek dla tych dwóch wielkich brydżystów przyciąga w nasze tereny ogromną ilość pasjonatów tego sportu.

Tegoroczny turniej został zorganizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji zadania: „Wsparcie na wdrażanie operacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Projekt realizowany przez Lokalną Grupę Działania LEADER oraz Stowarzyszenie „START” w Radłowie.

Uczestnicy w ramach realizacji zadania zagwarantowany mieli poczęstunek i obsługę sędziowską, którą zapewnił Prezes Tarnowskiego Brydża Sportowego Pan Maciej Rodzaj. Z tego miejsca pragniemy podziękować Panu Prezesowi za wieloletnią współprace i nieocenioną pomoc. Na najlepszych zawodników czekały również puchary oraz nagrody rzeczowe.

Wyniki Turnieju:
I miejsce: Józef Turecki i Jacek Gąsiorek – Hotel Polski Mielec
II miejsce: Przemysław Zawada i Marek Pietraszek – Bridge24.pl Elektromontaż , Joker Rzeszów
III miejsce: Marek Surmiak i Andrzej Pietrucha – Singleton Tarnów, UTIOS ZMT Tarnów

Najlepsza Para z terenu Gminy Radłów : Bronisław Osika i Franciszek Woźniak
Puchar Elegancji Renaty Wajdowicz i Józefa Pochronia otrzymali: Zbigniew Mączka i Jacek Mierosławiski
Najstarszy uczestnik turnieju: Pan Leszek Gabriel – 82 lata
Najmłodszy uczestnik turnieju: Pan Ziemowit Sacha – 32 lata

Na turnieju mieliśmy zaszczyt gościć wielu zasłużonych brydżystów i działaczy. W rozgrywkach uczestniczyli między innymi:
Witold Stachnik – Prezes Polskiego Związku Brydża Sportowego,
Marek Pietraszek – Prezes Podkarpackiego Związku Brydża Sportowego- selekcjoner kadry narodowej OPEN, Arcymistrz Międzynarodowy
Przemysław Zawada – Arcymistrz Międzynarodowy, członek Polskiej Kadry Narodowej- mixt
Maciej Rodzaj – Prezes Tarnowskiego Związku Brydża Sportowego
Tadeusz Urbanek – Radłowianin, Mistrz Krajowy

Dziękujemy wszystkim za bardzo liczny udział w turnieju i zapraszamy już za rok na jubileuszowy X Turniej Brydżowy.

Otwarty Turniej Brydża Sportowego Parami

Fot. Maksymilian Pochroń

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

deklaracja-2019.01.18.doc

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

Wniosek.doc

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

Uchwała Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2019 rok
Uchwała Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XV/108/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XV/109/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXXVII/326/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XV/110/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1/A

dt-1a-zalacznik-do-deklaracji-dt-1-na-podatek-od-srodkow-transportowych-na-2019-r..pdf

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym – ZL-1/B

Osoby Prawne

ZL-1/B .doc
ZL-1/B PDF

Dane o nieruchomościach leśnych – ZL-1/A

Osoby Prawne

ZL-1/A .doc
ZL-1/A PDF

Deklaracja na podatek leśny – DL-1

Osoby Prawne

DL-1 .doc
DL-1 PDF

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnych – ZR-1/B

Osoby Prawne

ZR-1/B .doc
ZR-1/B PDF

Dane o nieruchomościach rolnych – ZR-1/A

Osoby Prawne

ZR-1/A .doc
ZR-1/A PDF

Deklaracja na podatek rolny – DR-1

Osoby Prawne

DR-1 .doc
DR-1 PDF

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – ZN-1/B

Osoby Prawne

ZN-1/B DOC
ZN-1/B PDF

Dane o nieruchomościach – ZN-1/A

Osoby Prawne

ZN-1/A .doc
ZN-1/A PDF

Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1

Osoby Prawne

DN-1 PDF
DN-1 .doc

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych dla osób fizycznych

Osoby fizyczne

INF-1/Z DOC
INF-1/Z PDF

Informacja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Osoby fizyczne

INF - 1 DOC
INF - 1 PDF

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.