Pokaż
menu
boczne

Informacje

Spotkanie dotyczące uregulowania rzeki Dunajec

środa, 28 lutego 2024

19 stycznia 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Radłowie odbyło się spotkanie dotyczące uregulowania rzeki Dunajec w Biskupicach Radłowskich.

W spotkaniu udział wzięli:
1.    Zbigniew Mączka – Burmistrz Radłowa
2.    Radosław Radoń – Z-ca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
3.    Katarzyna Pierzga – Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu
4.    Zdzisław Zbozień – Kierownik Działu Inwestycji ZZ Nowy Sącz
5.    Arkadiusz Chwastowski – Kierownik Nadzoru Wodnego w Tarnowie

W trakcie spotkania rozmawiano o konsekwencjach, jakie mogą powstać w wyniku dalszego powiększania się wyrw w prawym i lewym brzegach Dunajca w miejscowościach Biskupice Radłowskie i Glów. Obecnie wyrwy znajdują się w bliskich odległościach od obwałowań przeciwpowodziowych i mogą im zagrozić. 

Przedstawiciele RZGW zapewnili, że PGW Wody Polskie podejmie doraźne roboty utrzymaniowe na zagrożonym odcinku rzeki. Jednocześnie Wody Polskie podejmą wszelkie starania o pozyskanie na 2024 rok środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej dla zabezpieczenia brzegów Dunajca. 

Z uwagi na fakt, że wyrwy znajdują się w znacznej części na działkach gminnych, ale także na gruntach prywatnych, konieczne jest podjęcie współpracy z lokalnymi samorządami w celu wypracowania rozwiązań, które będą możliwe do realizacji i będą posiadały zapewnienie finansowe. 

Ustalono, że konieczne jest przygotowanie kilku wariantów rozwiązań technicznych zmiany kierunku nurtu rzeki i zabezpieczenia wyrw, które następnie należy przedstawić stronie społecznej i organizacjom ekologicznym do akceptacji. Wypracowanie kompromisu ułatwi późniejszą realizację zadania.

Galeria

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.