Pokaż
menu
boczne

Informacje

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

poniedziałek, 29 maja 2023

W Starostwie Powiatowym w Tarnowie uroczyście podpisano akt erekcyjny nowej spółki KZN SIM Tarnów Sp. z o. o. W tym ważnym spotkaniu oprócz przedstawicieli KZM oraz włodarzy przystępujących do spółki gmin, udział wzięła również poseł na Sejm RP Anna Pieczarka, a także starosta i wicestarosta tarnowski Roman Łucarz i Jacek Hudyma, oraz etatowy członek zarządu powiatu Tomasz Stelmach.

Udziałowcami nowej spółki będzie 13 samorządów z województwa małopolskiego, czyli gminy: Tarnów, Gręboszów, Szczucin, Lisia Góra, Łącko, Sękowa, Laskowa, Biecz, Bobowa, Radłów, Żabno, Wojnicz i Skrzyszów. Celem będzie budowa inwestycji mieszkaniowych w przeznaczeniem na wynajem, z opcją wykupu. W poszczególnych gminach planowana jest budowa łącznie 700 mieszkań.

Arkadiusz Urban, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości podkreślił, że: „To dla nas bardzo ważny dzień. Szczególnie zależy nam na takich właśnie gminach, z jakimi się dziś spotykamy, czyli średnich i mniejszych. To do nich jest skierowany program stworzony przez rząd.”

Gazeta Krakowska
Gazeta Krakowska 30.05.2023

Galeria

Źródło: Starostwo Powiatowe w Tarnowie

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.