Pokaż
menu
boczne

Informacje

Ponad 37 milionów dla LGD „Wrota Karpat” na najbliższe 5 lat!

piątek, 12 stycznia 2024

W czwartek – 11 stycznia 2024 r. Stowarzyszenie Wrota Karpat podpisało umowę o wartości 37 344 203,60 zł (ok. 8,5 mln euro) na realizację zadań określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju! To największa kwota w Małopolsce i jedna z największych (zdaniem niektórych - największa) w Polsce!

To znakomita wiadomość dla mieszkańców gmin: Borzęcin, Brzesko, Czchów, Dębno, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna oraz Radłów, na których terenie Stowarzyszenie będzie prowadziło swoją działalność.

W imieniu LGD umowę podpisali prezes Piotr Kania i wiceprezes Katarzyna Jasnos. Województwo Małopolskie reprezentowali marszałek Witold Kozłowski i członek zarządu Iwona Gibas. W tej uroczystej chwili uczestniczyli także samorządowcy z terenu LGD Wrota Karpat. 

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Wrota Karpat realizować będzie swoje działania na terenie obecnego LGD Kwartet na Przedgórzu i LGD Na Śliwkowym Szlaku. 

Wielofunduszowa Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Wrota Karpat” przewiduje szereg działań wspierających rozwój lokalny. Około 40% tych środków przeznaczona będzie na rozwój nowych i już istniejących firm. W planach także m.in. inwestycje w infrastrukturę turystyczną, kulturalną, renowację zabytków i tworzenie placówek dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych czy dofinansowanie domowej opieki długoterminowej. Opracowane i wdrożone będą również programy edukacyjne stanowiące wsparcie dla podnoszenia kompetencji lokalnych liderów sfery publicznej i społecznej. Na dofinansowanie mogą liczyć działania zwiększające dostęp do usług kulturalnych dla lokalnej społeczności, realizacja zadań z zakresu kultury i zachowania dziedzictwa.

Galeria

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.