Pokaż
menu
boczne

Informacje

Podium dla strażaków z Radłowa

wtorek, 14 września 2021

W sobotę  11 września o godz. 9:00, na stadionie sportowym w Szerzynach odbyły się XVI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP powiatu tarnowskiego zgodnie z obowiązującym regulaminem.

W zawodach udział wzięło 13 drużyn męskich - seniorzy, 7 drużyn żeńskich - seniorki, 8 drużyn młodzieżowych męskich i 3 drużyny młodzieżowe żeńskie. Naszą Gminę reprezentowali strażacy z jednostki OSP Radłów w kategoriach: męska i żeńska pożarnicza drużyna seniorów  oraz młodzieżowa drużyna pożarnicza męska.

Po rozpoczęciu zawodów rozegrane zostały dwie konkurencje:

  • Sztafeta pożarnicza 7 x 50 metrów - do pokonania między innymi: płotek lekkoatletyczny, ściana, rów oraz równoważnia.
  • Ćwiczenie bojowe - w której zawodnicy mają za zadanie zbudowanie linii wężowych oraz podanie wody w celu przewrócenia pachołków oraz obrócenia tarczy.

Drużyna pożarnicza męska OSP Radłów - seniorzy ostatecznie zajęła trzecie miejsce, młodzieżowa drużyna czwarte, a kobieca drużyna seniorska ukończyła zawody na 7 miejscu w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Szerzynach.

Za zajęcie trzeciego miejsca, strażacy otrzymali nagrodę: puchar, dyplom, 2 ubrania koszarowe  i wąż W-52. Cieszymy się bardzo i jesteśmy dumni, że mamy taką drużynę w naszej Gminie.

Pozostałe drużyny otrzymały dyplom za udział w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Każdy uczestnik zawodów otrzymał mały, drewniany samochód strażacki, który ufundował Wójt Gminy Szerzyny.
Gratulujemy i dziękujemy strażakom za zaangażowanie, solidarność i włożony wysiłek w doskonalenie własnych umiejętności. Pokazali oni, że są dobrze przygotowani do ćwiczeń i działań bojowych.

Podium dla strażaków z Radłowa

Fot. Teresa Padło

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2021 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.