Pokaż
menu
boczne

Informacje

Otwarty konkurs ofert w obszarze ratownictwa wodnego i ochrony ludności

poniedziałek, 18 marca 2024

Zarząd województwa ogłosił otwarty konkurs ofert w obszarze ratownictwa wodnego i ochrony ludności w 2024 roku.

Zarząd województwa ogłosił otwarty konkurs ofert w obszarze ratownictwa wodnego i ochrony ludności w 2024 roku. Dofinansowane będą zadania z zakresu ratownictwa wodnego, polegających na utrzymaniu gotowości ratowniczej, prowadzeniu działań ratowniczych na wodach śródlądowych i przybrzeżnych, kąpieliskach oraz miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, utrzymaniu gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, organizowaniu i prowadzeniu szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników poprzez m.in.:

• pełnienie dyżurów ratowniczych;
• zakup/naprawę/konserwacje sprzętu ratowniczego i ekwipunku osobistego ratowników;
• zakup/naprawę/konserwacje środków transportu wykorzystywanych do prowadzenia działań ratowniczych;
• zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do środków transportu niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych;
• podnoszenie kwalifikacji ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników.

Konkurs dotyczy zadań na terenie województwa małopolskiego. ZWM przeznaczył na nie 400 tys. zł.

O przyznanie dotacji na realizację zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem oraz celami i założeniami konkursu w jakim realizowane jest zadanie oraz są podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego (w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych). W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Termin składania ofert:  5 kwietnia br. 
Termin rozstrzygnięcia: Wybór ofert nastąpi w formie uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w terminie nie dłuższym niż do 31 maja 2024 r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: Ratownictwo Wodne.
Kontakt w sprawie: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Barbara Gerwel tel. 12 379 60 88

Przypominamy również, iż istnieje możliwość składania ofert konkursowych bezpośrednio w siedzibie Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie,  pod adresem al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów - I piętro, p. 123 w godz. 8-16.  Sekretariat tel. 12 61 60 104.

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.