Pokaż
menu
boczne

Informacje

Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu

czwartek, 04 stycznia 2024

Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu w punkcie sprzedaży za ubiegły rok.

Do 31 stycznia przedsiębiorcy posiadający zezwolenia tzw. detaliczne, gastronomiczne i cateringowe na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Radłów, mają obowiązek wynikający z mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

  • złożyć oświadczenie o wartości brutto sprzedanego w 2023 roku alkoholu;
  • uiścić opłatę za korzystanie z posiadanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Oświadczenie za poprzedni rok należy złożyć do 31 stycznia 2024 roku.

O uznaniu daty złożenia oświadczenia decyduje data złożenia dokumentu na dzienniku podawczym urzędu, nadania listu na poczcie lub nadania dokumentu na skrzynkę urzędową e-PUAP, zaś o uznaniu wpłaty decyduje: data wpłaty w kasie, data autoryzacji zlecenia przelewu bankowego lub data zlecenia przekazu pocztowego.

Opłata za zezwolenie wynosi:

  • 525 zł – jeśli wartość sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł
  • 525 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości od 4,5 do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł
  • 2100 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 77 000 zł

lub

  • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł
  • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł
  • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 77 000 zł.

W przypadku niedokonania ww. czynności w ustawowym terminie istnieje możliwość dokonania, w celu „zachowania” zezwoleń, tzw. opłat dodatkowych (podwyższonych) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2024 roku.

Jeżeli przedsiębiorca z jakiejkolwiek przyczyny nie uiści opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń powiększonej o opłatę dodatkową (podwyższoną), urząd stwierdzi, w drodze stosownej decyzji, wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Radłowie -
nr konta: 91 8589 0006 0240 0000 0026 0001

Opłatę można uiścić na dwa sposoby:

  • w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września ​roku objętego zezwoleniem
  • jednorazowo, do 31 stycznia roku objętego zezwoleniem

Oświadczenie

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.