Pokaż
menu
boczne

Informacje

Ostrzeżenie dla mieszkańców Gminy Radłów

środa, 31 stycznia 2024

Uprzedzamy wszystkich mieszkańców gminy Radłów o możliwości wystąpienia oszustw związanych z podszywaniem się pod pracowników gminy.

Otrzymaliśmy informację o licznych telefonach oraz wizytach domowych, podczas których nieuczciwe osoby próbują wyłudzić pieniądze, podając się za przedstawicieli programu "Czyste Powietrze" oferując dofinansowanie do wymiany kotłów i termomodernizacji budynków.

Proszę pamiętać, że pracownicy gminy zawsze posiadają oficjalne legitymacje służbowe, a wszelkie informacje dotyczące programu "Czyste Powietrze" są udzielane wyłącznie w urzędzie gminy lub na oficjalnych stronach internetowych. Jeśli ktoś nieznany zgłasza się do Państwa domów, zawsze należy sprawdzić jego tożsamość, a w przypadku wątpliwości skontaktować się z Gminnym Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym PP „Czyste Powietrze”.

Ponadto informujemy, iż na podstawie podpisanych umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na obszarze powiatu tarnowskiego do grupy operatorów programu Czyste Powietrze dołączyło Stowarzyszenie EkoMonterzy z siedzibą w Krakowie.

Operatorzy będą legitymować się specjalnymi identyfikatorami NFOŚiGW potwierdzającymi tożsamość oraz wiarygodność doradców. Każda osoba reprezentująca Stowarzyszenie EkoMonterzy posługuje się oficjalnym identyfikatorem wydanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Prosimy o każdorazową weryfikację na stronie internetowej: nfosigw.gov.pl/operatorzy oraz czystepowietrze.gov.pl lub kontaktując się bezpośrednio z Urzędem Gminy pod nr tel.: 14 678 20 44 wew. 19

Należy pamiętać aby:

  1. Nigdy nie udzielać informacji osobistych czy finansowych nieznajomym osobom.
  2. Sprawdzać tożsamość osób przedstawiających się jako pracownicy gminy.
  3. Jeśli coś wydaje się podejrzane, natychmiast zgłosić to lokalnym służbom bezpieczeństwa.

Prosimy o przekazanie powyższych informacji osobom nieposiadającym dostępu do elektronicznych środków przekazu informacji.

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.