Pokaż
menu
boczne

Informacje

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Wrota Karpat"

piątek, 02 lutego 2024

Zgodnie z art. 19 i art. 20 Statutu Stowarzyszenia „Wrota Karpat” zapraszamy do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

 

Zebranie odbędzie się w środę – 7 lutego 2024 r. o godz. 16.00 (I termin) i o godz. 16.15 (II termin) w budynku sali obrad Urzędu Miasta w Brzesku, ul. B. Głowackiego 51. 

 

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 
3.    Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
4.    Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
5.    Omówienie propozycji przystąpienia do Federacji Małopolskich LGD.

6.    Uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia „Wrota Karpat” w związku z rezygnacjami złożonymi w dniu 04.01.2024 r.
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) zgłoszenie kandydatur, 
c) przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym,
d) sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia przez Walne Zebranie.

7.    Uzupełnienie składu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia „Wrota Karpat” w związku z rezygnacjami złożonymi w dniu 26.01.2024 r.
a) zgłoszenie kandydatur,
b) przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym, 
c) sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, ogłoszenie wyników wyborów i podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia przez Walne Zebranie.

8.    Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia „Wrota Karpat”.
9.    Omówienie propozycji i uchwalenie wysokości diet za posiedzenia dla członków Rady.
10.    Omówienie propozycji i uchwalenie wysokości diet za posiedzenia dla członków Zarządu.
11.    Ustalenie wysokości oraz zasad pobierania składek członkowskich na 2024 rok.
12.    Wolne wnioski i zapytania.
13.    Zamknięcie Walnego Zebrania.

Informacja dostępna również na stronie Stowarzyszenia "Wrota Karpat"

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.