Pokaż
menu
boczne

Informacje

Jesteśmy jedną rodziną!

środa, 31 stycznia 2024

"Seniorzy są jak diamenty: im starsze tym cenniejsze" (E. Taylor)

Z inicjatywy Klubu Polonijnego Przybysławice i Pasieka Otfinowska działającego w Chicago w USA., 27 stycznia zorganizowano niezwykłe spotkanie seniorów z Pasieki Otfinowskiej i Przybysławic.

Organizatorem spotkania było KGW ,,Nad Stawem” w Przybysławicach, chcąc w ten sposób uszanować i docenić seniorów z obydwu wiosek. Zaproszono 50 osób, lecz wiek i zdrowie pozwoliły przybyć tylko 20 gościom.

W uroczystości, która odbyła się w budynku miejscowej szkoły uczestniczyli także Prezes Stowarzyszenia „Rozwój Wsi Przybysławice i Pasieka Otfinowska” – P. Wiesław Głowa,  Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przybysławicach – P. Monika Wybraniec, Radna Gminy Radłów P. Małgorzata Woźniak, Sołtys wsi Przybysławice P. Eugeniusz Biś, Sołtys wsi Pasieka Otfinowska – P. Emil Sowa.

Gości przywitała Małgorzata Woźniak dziękując wszystkim za przybycie. Następnie panie z KGW ,,Nad Stawem” w Przybysławicach pod kierunkiem P. Prezes KGW Małgorzaty Augustyńskiej zaserwowały uroczysty obiad i słodkości.

W drugiej części spotkania wystąpił zespół muzyczny w składzie: Karolina Kądzielawska, Magdalena Wódka, Elżbieta Panek i Piotr Czosnyka. Wykonali oni kilkanaście kolęd i pastorałek. Radosny i serdeczny nastrój udzielił się zebranym, którzy ochoczo włączyli się do wspólnego kolędowania.

Dziękujemy członkom Klubu Przybysławice i Pasieka Otfinowska w Chicago za inicjatywę i sponsorowanie tej imprezy.

Na zakończenie tego rodzinnego spotkania seniorzy wyrazili pragnienie, aby spotkać się znów za rok.  Mam nadzieję, że nie trzeba czekać tak długo, by zobaczyć uśmiech i radość na twarzy osób starszych.

T. Burzawa

Galeria

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.