Pokaż
menu
boczne

Informacje

Informacja z KOWR ws. spichlerza

piątek, 22 marca 2024

Urząd Miejski w Radłowie przekazuje informację przekazaną z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie dotycząca aktualnej sytuacji związanej ze stanem zabytkowego spichlerza w Radłowie przy ul. Glowskiej.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Krakowie wyłonił wykonawcę i udzielił zamówienia na zadanie „Sporządzenie projektu robót zabezpieczających budynek zabytkowego spichlerza w Radłowie”. Wykonawca w dniu 21.03.2024 r. złożył projekt robót, który niezwłocznie zostanie wysłany do konserwatora zabytków.

Zgodnie z danymi zawartymi w zapytaniu ofertowym KOWR z dnia 23.02.2024 znak: KRA.WOP.261.24.2024.BM roboty zabezpieczające budynek spichlerza przed dalszym uszkodzeniem  pozwolą na odblokowanie drogi gminnej ul. Glowska w Radłowie (działka 745). Po uzyskaniu stosownej zgody konserwatora zabytków KOWR przystąpi w jak najszybszym terminie, do prac zabezpieczających budynek i będzie możliwe odblokowanie drogi gminnej.   

W dniu 18.03.2024 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Krakowie podpisał umowę na „Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku zabytkowego spichlerza w Radłowie” termin wykonania 30 dni kalendarzowych. 
Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 07.03.2024 r. znak: KRA.WOP.261.23.2024.BM ekspertyza ma wskazać czy budynek nadaje się do remontu i jakie roboty należy wykonać, aby doprowadzić go do odpowiedniego stanu technicznego (tj. bezpiecznego użytkowania) czy też należy wykonać jego rozbiórkę.  

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.