Pokaż
menu
boczne

Informacje

Informacja ws. odczytu wodomierzy

wtorek, 25 kwietnia 2023

Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje:

1. Odczyty wodomierzy dokonywane są przez Pracowników Spółki w pierwszych trzech dniach roboczych miesiąca, w którym wystawiane są faktury dla określonych w umowach miejscowości.

2. W miesiącach nieparzystych (I, III, V, VII, IX, XI) – wystawiane są faktury dla miejscowości: Biskupice Radłowskie, Marcinkowice, Przybysławice, Wał Ruda, Wola Radłowska, Zabawa, Zdrochec.

3. W miesiącach parzystych (II, IV, VI, VIII, X, XII) – wystawiane są faktury dla miejscowości: Brzeźnica, Glów, Łęka Siedlecka, Niwka, Sanoka, Siedlec, Skałka, Radłów.

4. W przypadku nieobecności mieszkańca – odczyt można podać
- nie wcześniej niż w pierwszym dniu miesiąca, w którym dokonywane są odczyty w danej miejscowości:

* Telefonicznie – w godzinach od 18.00 – 20.00 – nr 14 628 40 11
* Wysyłając sms – w godzinach od 7.00 – 20.00 – nr 609 002 601 
* Przez stronę internetową: rpk.com.pl/zglos-stan-wodomierza/ - całodobowo 

5. W przypadku nieobecności mieszkańca i nie zgłoszenia odczytu wodomierza w terminie do 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia, zostanie wystawiona faktura na podstawie średniego zużycia z 3 ostatnich faktur.

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.