Pokaż
menu
boczne

Informacje

Dyżury wakacyjne w przedszkolach

czwartek, 11 kwietnia 2024

Burmistrz Radłowa informuje, że przedszkolami pełniącymi dyżur w lipcu i sierpniu b.r. będą:

• od 1 lipca 2024r. do 19 lipca 2024r. Publiczne Przedszkole w Radłowie
• od 1 lipca 2024r. do 31 lipca 2024r. Publiczne Przedszkole w Zabawie
• od 29 lipca 2024r. do 16 sierpnia 2024r. Publiczne Przedszkole w Woli Radłowskiej

O przyjęcie do przedszkola na dyżur wakacyjny mogą się ubiegać dzieci, które uczęszczają do przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów i których oboje rodzice pracują zawodowo i w czasie dyżuru nie przebywają na urlopie.
Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur należy złożyć w przedszkolu, które będzie pełnić dyżur w terminie od 6 do 31 maja 2024 r. (karty zgłoszenia do pobrania w dyżurujących przedszkolach).
Uwaga ! Rodzice zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do wniesienia opłaty w wysokości i na rachunek wskazany przez przedszkole, do którego zapiszą dziecko do dnia 30 czerwca.
Niedokonanie wpłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu.

Rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu należy zgłosić pisemnie przed datą rozpoczęcia dyżuru, w przeciwnym razie nie będą zwracane poniesione koszty (opłata za pobyt i wyżywienie). Wyjątek stanowi choroba dziecka poświadczona zaświadczeniem lekarskim.

W załączeniu Zarządzenie nr 60.2024 wraz z zasadami organizacji dyżuru przedszkoli.

Załącznik do Zarządzenia.

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.