Pokaż
menu
boczne

Informacje

Danie Wspólnych Chwil

piątek, 19 maja 2023

„Danie Wspólnych Chwil". Program realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupicach Radłowskich. Pierwsze spotkanie – 18 maja 2023 r.

18 maja 2023 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Biskupicach Radłowskich odbyło się pierwsze spotkanie w ramach programu „Danie Wspólnych Chwil”, którego organizatorem jest Fundacja Biedronki. Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupicach Radłowskich wygrało konkurs, by naszym seniorom przygotować chwilę radości, możliwość wspólnego spotkania i przy wspólnym stole zjeść pyszny posiłek.

Na spotkanie przybyła liczna grupa seniorów i osób samotnych. Na zaproszenie odpowiedzieli także: miejscowi radni, ks. proboszcz i sołtys. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, pełne wzruszeń, przeplatane spożywaniem posiłków, rozmowami oraz wspaniałą zabawą przy Zespole Regionalnym „Biskupianie”. 

„Danie Wspólnych Chwil” to program realizujący ideę posiłków wspólnotowych dla osób starszych zagrożonych samotnością. Fundacja Biedronki zaprosiła do udziału w nim Koła Gospodyń Wiejskich, których zadaniem jest organizowanie cyklicznych spotkań dla seniorów przy wspólnym stole. Fundacja sfinansowała zakup produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.

Członkom KGW (Paniom i Panom) serdecznie dziękujemy za super zaangażowanie w pracach przygotowawczych do spotkania.  

Przed biskupickimi seniorami jeszcze dwa kolejne spotkania, ponieważ realizacja programu „Spotkanie Wspólnych Chwil" to organizacja minimum trzech spotkań. 

1. 18 maja, 
2. 17 czerwca, 
3. 8 lipca. 

Na zaplanowane spotkania, już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy!  

#DanieWspolnychChwil #FundacjaBiedronki

Galeria

Fot. Barbara Ziejka

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.