Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Ankieta dotycząca źródeł ciepła

wtorek, 27 września 2022

Inwentaryzacja źródeł ciepła w Gminie Radłów.

Szanowni Mieszkańcy!

Burmistrz Radłowa informuje, że Gmina Radłów otrzymała wsparcie na realizację działań przygotowawczych, mających na celu zebranie danych i przygotowanie niezbędnych dokumentów do ubiegania się o dofinansowanie na wszelkiego rodzaju projekty z zakresu poprawy efektywności energetycznej i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym również dla mieszkańców naszej Gminy. 
Dlatego, w ramach pozyskanego dofinansowania na działania przygotowawcze, Gmina uruchomiła platformę z ankietą dla mieszkańców Gminy na podstawie której zebrane zostaną dane niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie na planowane przedsięwzięcia, oraz przeprowadzenia diagnozy stanu efektywności energetycznej obiektów. 

Osoby, które wypełnią ankietę (czas wypełnienia ok 3 minuty) uzyskają możliwość umieszczenia w pierwszej kolejności (wg kolejności wypełnienia ankiety) na listach rankingowych uczestników projektów w zakresie OZE, planowanych do realizacji przez Gminę w najbliższej przyszłości. 

Ankieta jest bardzo prosta do wypełnienia i nie wymaga od Państwa dużego zaangażowania. Ma ona na celu pozyskanie informacji o Państwa zainteresowaniu uczestnictwem w projektach obejmujących montaż instalacji OZE oraz termomodernizacji. 
Poniżej zamieszczamy link do interaktywnej ankiety, którą można wypełnić zarówno na komputerze jak również na smartfonie.

Serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiety.

Link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/Y7A2J0K5G9C1H8M6G

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.