Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Aktualne prace inwestycyjne

czwartek, 22 lipca 2021

W gminie Radłów trwają aktualnie pracę związane z budową zbiorników wody czystej w Niwce, termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Zabawie i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Niwce.

Na terenie Zakładu Stacji Uzdatniania Wody w Niwce, trwa budowa dwóch zbiorników wody czystej wraz z niezbędną infrastrukturą. Aktualnie zakończono etap związany z betonowaniem zbiorników.

Pojemność użytkowa każdego ze zbiorników wyniesie 750 m3. Nowowybudowane zbiorniki oraz zmodernizowane pompy, zapewnią całodobowe podawanie wody o stałym ciśnieniu, nawet w okresach letnich, kiedy zapotrzebowanie na wodę jest największe. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe OTECH Sp. z o.o. z Gorlic.

Wartość inwestycji to blisko 2 300 000 zł.

Inwestycje zostaną wykonane w ramach zadania pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łęka Siedlecka i Sanoka oraz rozbudowa, przebudowa – modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Niwce”.

Kwota dofinansowania w wysokości 1 913 018,00 zł, pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Logo

Następna inwestycja to zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Niwce.

W ramach tego zadania zaplanowano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, remont ogrodzenia oraz kanalizację deszczową. Wykonawcą jest Zakład Produkcyjno-Usługowy MAX-POL Maksymilian Wójcik. Wartość zadania to 165 000 zł.

***

W Zabawie trwają pracę związane z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Zabawie.

Wartość zadania to 1 236 709,34 zł brutto. Dofinansowanie w kwocie 682 849,06 zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego 2014-2020. Wykonawcą jest firma Treebud Sp. z o.o. Jawornik 337, 32-400 Myślenice.

W ramach zadania zaplanowano m. in. docieplenie ścian fundamentowych, remont dachu, wymianę okapów dachowych, stolarki okiennej, drzwi, docieplenia stropu i ścian na poddaszu, zagospodarowanie terenu, roboty instalacyjne (instalacja c.o., kotłownia), wymianę istniejących opraw oświetleniowych, wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji odgromowej i fotowoltaicznej.

Modernizacja Zakładu Stacji Uzdatniania Wody

Fot. Maksymilian Pochroń

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zabawie

Fot. Maksymilian Pochroń

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Niwce

Fot. Maksymilian Pochroń

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.