Pokaż
menu
boczne

Aktualności

A to Polska właśnie

wtorek, 14 listopada 2017

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Radłowie organizuje XVIII Regionalny Przegląd Programów Artystycznych „A to Polska właśnie”.

Przegląd odbędzie się w dniach  28.11-01.12.2017 r. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Tadeusza Kościuszki w Radłowie.

Do udziału w Przeglądzie zapraszamy szkolne zespoły artystyczne, które przygotowały oryginalne  inscenizacje teatralne, programy artystyczne o tematyce patriotycznej dotyczące obchodów polskich świąt narodowych, jak również poświęcone patronom szkół oraz historii i tradycji regionu.

Przez trzy kolejne dni odbywać się będą prezentacje  programów w poszczególnych kategoriach wiekowych:

•    28 listopada - szkoły podstawowe
•    29 listopada - gimnazja
•    30 listopada - szkoły ponadgimnazjalne

01.12.2017 r. o godz 11.00 odbędzie się koncert galowy połączony z wręczeniem nagród i wyróżnień.

 

Cele Przeglądu:

- kształtowanie wśród młodych Polaków poczucia świadomości narodowej i obywatelskiej
- promowanie wśród dzieci i młodzieży historii, tradycji i współczesności regionalnej oraz kultury polskiej
- umożliwienie placówkom oświatowym zaprezentowania dorobku związanego z wychowaniem patriotycznym
- umożliwienie uczestnikom wystąpienia przed szeroką publicznością

 

Warunki uczestnictwa w Przeglądzie:

1. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest nadesłanie na adres organizatora karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu) zawierającej następujące dane: typ szkoły, pełna nazwa szkoły, adres szkoły, telefon/ faks, imię nazwisko Dyrektora szkoły, imię nazwisko opiekuna szkolnego zespołu artystycznego, tytuł programu, liczba uczniów biorących udział w programie, autor scenariusza, dane techniczne, przybliżony czas trwania występu.
2. Maksymalny czas trwania prezentacji nie powinien przekroczyć 30 minut.
3. Zespół szkolny przygotowuje i przywozi w swoim zakresie wszystkie potrzebne rekwizyty i dekoracje do programu. Organizatorzy zapewniają jedynie nagłośnieni i tematyczną dekoracje sceniczną. Istnieje możliwość wcześniejszego przywiezienia elementów dekoracji oraz zapoznania się z warunkami, w jakich odbędzie się prezentacja.
4. ZSP w Radłowie nie przewiduje dla uczestników poczęstunku. Prosimy zatem, aby uczniowie zabrali ze sobą drugie śniadanie.
5. Zgłoszenia do przeglądu należy nadsyłać do dnia 24.11.2017 r.  na adres Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Radłowie;
33-130 Radłów ul. Biskupska 2a;
tel. 14 6782024, 6782068,
e-mail: zspradlow@op.pl  
www.zspradlow.pl,
pocztą elektroniczną lub faksem.
6. Organizator przekazuje szczegółowe informacje faksem i droga elektroniczną o dokładnym terminie prezentacji programu podczas przeglądu.

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja PDF

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

UCHWAŁA NR XV/108/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XV/109/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR XV/110/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr XXXVII/324/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2018 rok
Uchwała Nr XXXVII/325/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXXVII/326/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XV/110/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1/A

Opis

DT-1/A PDF

Deklaracja od środków transportowych - DT-1

Opis

DT-1 PDF

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym – ZL-1/B

Osoby Prawne

ZL-1/B .doc
ZL-1/B PDF

Dane o nieruchomościach leśnych – ZL-1/A

Osoby Prawne

ZL-1/A .doc
ZL-1/A PDF

Deklaracja na podatek leśny – DL-1

Osoby Prawne

DL-1 .doc
DL-1 PDF

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnych – ZR-1/B

Osoby Prawne

ZR-1/B .doc
ZR-1/B PDF

Dane o nieruchomościach rolnych – ZR-1/A

Osoby Prawne

ZR-1/A .doc
ZR-1/A PDF

Deklaracja na podatek rolny – DR-1

Osoby Prawne

DR-1 .doc
DR-1 PDF

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – ZN-1/B

Osoby Prawne

ZN-1/B DOC
ZN-1/B PDF

Dane o nieruchomościach – ZN-1/A

Osoby Prawne

ZN-1/A .doc
ZN-1/A PDF

Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1

Osoby Prawne

DN-1 PDF
DN-1 .doc

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych dla osób fizycznych

Osoby fizyczne

INF-1/Z DOC
INF-1/Z PDF

Informacja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Osoby fizyczne

INF - 1 DOC
INF - 1 PDF

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.