Pokaż
menu
boczne

Aktualności

59 par z całej Polski zagrało w brydża

środa, 14 lipca 2021

W niedzielę, 11 lipca 2021 r. w Miejskim Centrum Kultury w Radłowie, odbył się I Wojewódzki Otwarty Turniej Brydża Sportowego Parami, który był kontynuacją wielkich tradycji brydżowych, które w naszej gminie krzewili Arcymistrzowie Czesław Kuklewicz i Józef Pochroń.

W turnieju wzięło udział 59 par brydżowych z całej Polski. Dzięki Współpracy z Panem Krzysztofem Ziewaczem z Tarnowa, który organizuje od 10 lat wczasy brydżowe na terenie naszego Kraju, dotarli do nas zawodnicy między innymi z Gdańska, Łodzi, Warszawy, Poznania oraz innych polskich miast. Zawodnicy rozegrali 30 partii. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie z Polskiego Związku Brydżowego. Pomiędzy partiami zawodnicy oraz osoby towarzyszące mogli skosztować regionalnych potraw pięknie przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Radłowie – „Radłowski Gryf”. W godzinach popołudniowych na zaproszenie Pań z Koła Gospodyń, Miejskie Centrum Kultury odwiedził Pan Andrzej Krzywy, który był gwiazdą wieczoru podczas pikniku charytatywnego odbywającego się w godzinach wieczornych w radłowskim parku. Pan Andrzej oprócz skosztowania specjałów regionalnych chętnie robił sobie zdjęcia z zawodnikami oraz Panem Burmistrzem Zbigniewem Mączką, który wystąpił w  specjalnym garniturze brydżowym  wzbudzającym ogromne zainteresowanie wśród przybyłych zawodników oraz gości. Na zakończenie rozgrywek Burmistrz Zbigniew Mączka wraz z Krzysztofem Ziewaczem, wręczyli najlepszym zawodnikom puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu, Rekreacji i Turystyki „START” w Radłowie, które realizowało projekt o nazwie I Wojewódzki Otwarty Turniej Brydża Sportowego Parami. Pragniemy podziękować wszystkim organizatorom za wkład w tegoroczny turniej, który już dziś można uznać za historyczny. Dziękujemy również wszystkim zawodnikom, którzy podczas turnieju przekazali do puszki datki na leczenie chorego Kuby. Nie sposób również nie podziękować osobie Tadeusza Urbanka, który od lat jako rodowity Radłowianin wspiera organizację tego typu turniejów na terenie naszej Gminy. Tegoroczny turniej to już historia. Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie tą dyscypliną sportu zapraszamy za rok na kolejne rozgrywki.

Wyniki tegorocznego turnieju:
I miejsce: Halina Samborek i Wacław Mizera.
II miejsce: Bernard Jadczak i Andrzej Biliński
III miejsce: Dariusz Sosin i Mariusz Kita

Puchar dla najlepszej radłowskiej pary odebrali: Helena Hady i Zbigniew Mączka.

 

 

59 par z całej Polski zagrało w brydża

Fot. Maksymilian Pochroń

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.