Pokaż
menu
boczne

Aktualności

100 urodziny mieszkanki gminy Radłów

poniedziałek, 07 września 2020

19 sierpnia 2020 r. wyjątkowe urodziny obchodziła Pani Józefa Magiera z Przybysławic, w tym dniu skończyła 100 lat.

Pani Józefa swoje święto obchodziła w gronie najbliższej rodziny, mieszkańców Przybysławic oraz władz samorządowych. Jubilatkę odwiedzili: Pan Zbigniew Mączka – Burmistrz Radłowa, Pan Wiesław Armatys – Zastępca Burmistrza, Pan Eugeniusz Biś – Sołtys Przybysławic oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Pan Burmistrz w imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców Gminy Radłów złożył Jubilatce serdeczne gratulacje, wyrazy uznania dla przeżytych lat, życzenia wszelkiej pomyślności i pogody ducha na kolejne lata, przekazał także listy gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów i Wojewody Małopolskiego.

Następnie Pan Burmistrz wręczył przygotowany specjalnie na tą okazję grawerowany dyplom z życzeniami, bukiet kwiatów oraz kosz pełen słodkości.

Dostojnej Jubilatce raz jeszcze życzymy wszystkiego najlepszego, niech każda chwila będzie dla Pani źródłem szczęścia i upływa w spokoju i zdrowiu.

Obszerniejsza fotorelacja zostanie zamieszczona w najbliższym numerze Radła.

100 urodziny mieszkanki gminy Radłów

Fot. Krzysztof Matyjewicz

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.