Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Zawiadomienie dotyczące stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

niedziela, 23 stycznia 2022

Burmistrz Radłowa zawiadamia, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w 2022 roku nie ulega zmianie.

Nie będą rozsyłane  zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. dla właścicieli nieruchomości.
 
Opłata ta  stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty:

  • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 30,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
  • stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 60,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Stawki te reguluje Uchwała nr XXIV/225/2020 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

W przypadku skorzystania ze zwolnienia z tytułu kompostowania, właściciel nieruchomości może obniżyć swoją opłatę o 2,40 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość. Podstawą uzyskania zwolnienia, o którym mowa powyższej, jest złożenie korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającej informacje o kompostowaniu (deklaracja do pobrania). W przypadku złożenia w/w deklaracji w roku 2021 nie ma potrzeby powielania składanych deklaracji przez właścicieli nieruchomości.

Termin  i sposób płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia się.

Numer konta do wnoszenia opłat nie ulega zmianie.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować bez wezwania w terminie:

  • do 15.03.2022 r.;
  • do 15.06.2022 r.;
  • do 15.09.2022 r.;
  • do 15.12.2022 r.

na indywidualny numer rachunku bankowego podatnika.

Zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (np. zmianą miejsca zamieszkania osób, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.) lub zmiany innych danych, należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, do Urzędu Miejskiego w Radłowie, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, pokój nr 4.

Uwaga! Niedopełnienie tego obowiązku, może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności  karnej skarbowej - art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2021 r. poz.408)

 

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2023 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.