Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Wybory sołtysów i członków rad sołeckich 2024

piątek, 07 czerwca 2024

7 lipca 2024 r. w godzinach od 9:00 – do 15:00 odbędą się wybory na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Radłów, członków Zarządu Osiedla Radłów oraz Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie gminy Radłów.

Głosować można w następujących lokalach:

 • Radłów - Zespół Szkól w Radłowie (ul. Szkolna 1, 33 - 130 Radłów - wejście od sali gimnastycznej) 
 • Biskupice Radłowskie - Dom Ludowy w Biskupicach Radłowskich (Biskupice Radłowskie, ul. Bohaterów Września 14a, 33-130 Radłów)
 • Brzeźnica - Dom Ludowy w Brzeźnicy (Brzeźnica 91, 33-130 Radłów)
 • Glów - Remiza OSP w Glowie (Glów 56, 33-130 Radłów)
 • Łęka Siedlecka - Dom Ludowy w Łęce Siedleckiej (Łęka Siedlecka 94, 33-130 Radłów)
 • Niwka -  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niwce (Niwka 25, 33-130 Radłów)
 • Przybysławice - Remiza OSP w Przybysławicach (Przybysławice 48, 33-273 Marcinkowice)
 • Sanoka - Dom Ludowy w Sanoce (Sanoka 72, 33-130 Radłów)
 • Siedlec - Remiza OSP w Siedlcu (Siedlec 41,  33-130 Radłów)
 • Wał-Ruda - Dom Ludowy w Wał- Rudzie (Wał-Ruda 240,  33-133 Wał-Ruda)
 • Wola Radłowska - Przedszkole Publiczne w Woli Radłowskiej z siedzibą w Remizie OSP Wola Radłowska (Wola Radłowska 44, 33-133 Wał-Ruda)
 • Zabawa - Zespół Szkół w Zabawie (Zabawa, ul. Szkolna 31, 33-133 Wał-Ruda)
 • Zdrochec - Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zdrochcu (Zdrochec 3, 33 - 273 Marcinkowice)

 

Zarządzenie nr 127.2024 Burmistrza Radłowa z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie wyznaczenia terminu wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na terenie Sołectwa Biskupice Radłowskie, powołania Sołeckiej Komisji Wyborczej jak również wyznaczenia jej siedziby, ustalenia kalendarza wyborczego oraz ustalenia wzorów dokumentacji wyborczej.

 

Zarządzenie Nr 128.2024 Burmistrza Radłowa z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie wyznaczenia terminu wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na terenie Sołectwa Brzeźnica, powołania Sołeckiej Komisji Wyborczej jak również wyznaczenia jej siedziby, ustalenia kalendarza wyborczego oraz ustalenia wzorów dokumentacji wyborczej.
Zarządzenie Nr 164.2024 Burmistrza Radłowa z dnia 27 czerwca 2024 roku

 

Zarządzenie Nr 129.2024 Burmistrza Radłowa z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie wyznaczenia terminu wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na terenie Sołectwa Glów, powołania Sołeckiej Komisji Wyborczej jak również wyznaczenia jej siedziby, ustalenia kalendarza wyborczego oraz ustalenia wzorów dokumentacji wyborczej.
Zarządzenie Nr 147.2024 Burmistrza Radłowa z dnia 11 czerwca 2024 roku W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 129.2024 Burmistrza Radłowa z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie wyznaczenia terminu wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na terenie Sołectwa Glów, powołania Sołeckiej Komisji Wyborczej jak również wyznaczenia jej siedziby, ustalenia kalendarza wyborczego oraz ustalenia wzorów dokumentacji wyborczej.

 

Zarządzenie Nr 130.2024 Burmistrza Radłowa z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie wyznaczenia terminu wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na terenie Sołectwa Łęka Siedlecka, powołania Sołeckiej Komisji Wyborczej jak również wyznaczenia jej siedziby, ustalenia kalendarza wyborczego oraz ustalenia wzorów dokumentacji wyborczej.

 

Zarządzenie Nr 131.2024 Burmistrza Radłowa z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie wyznaczenia terminu wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na terenie Sołectwa Marcinkowice, powołania Sołeckiej Komisji Wyborczej jak również wyznaczenia jej siedziby, ustalenia kalendarza wyborczego oraz ustalenia wzorów dokumentacji wyborczej.
Zarządzenie Nr 166.2024 Burmistrza Radłowa z dnia 28 czerwca 2024 roku

 

Zarządzenie Nr 132.2024 Burmistrza Radłowa z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie wyznaczenia terminu wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na terenie Sołectwa Niwka, powołania Sołeckiej Komisji Wyborczej jak również wyznaczenia jej siedziby, ustalenia kalendarza wyborczego oraz ustalenia wzorów dokumentacji wyborczej.
Zarządzenie Nr 146.2024 Burmistrza Radłowa z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 132.2024 Burmistrza Radłowa z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie wyznaczenia terminu wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na terenie Sołectwa Niwka, powołania Sołeckiej Komisji Wyborczej jak również wyznaczenia jej siedziby, ustalenia kalendarza wyborczego oraz ustalenia wzorów dokumentacji wyborczej.

 

Zarządzenie Nr 133.2024 Burmistrza Radłowa z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie wyznaczenia terminu wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na terenie Sołectwa Przybysławice, powołania Sołeckiej Komisji Wyborczej jak również wyznaczenia jej siedziby, ustalenia kalendarza wyborczego oraz ustalenia wzorów dokumentacji wyborczej.

 

Zarządzenie Nr 134.2024 Burmistrza Radłowa z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie wyznaczenia terminu wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na terenie Sołectwa Sanoka, powołania Sołeckiej Komisji Wyborczej jak również wyznaczenia jej siedziby, ustalenia kalendarza wyborczego oraz ustalenia wzorów dokumentacji wyborczej.
Zarządzenie Nr 148.2024 Burmistrza Radłowa z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 134.2024 Burmistrza Radłowa z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie wyznaczenia terminu wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na terenie Sołectwa Sanoka, powołania Sołeckiej Komisji Wyborczej jak również wyznaczenia jej siedziby, ustalenia kalendarza wyborczego oraz ustalenia wzorów dokumentacji wyborczej.

 

Zarządzenie Nr 135.2024 Burmistrza Radłowa z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie wyznaczenia terminu wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na terenie Sołectwa Siedlec, powołania Sołeckiej Komisji Wyborczej jak również wyznaczenia jej siedziby, ustalenia kalendarza wyborczego oraz ustalenia wzorów dokumentacji wyborczej.
Zarządzenie Nr 165.2024 Burmistrza Radłowa z dnia 27 czerwca 2024 roku

 

Zarządzenie Nr 136.2024 Burmistrza Radłowa z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie wyznaczenia terminu wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na terenie Sołectwa Wał-Ruda, powołania Sołeckiej Komisji Wyborczej jak również wyznaczenia jej siedziby, ustalenia kalendarza wyborczego oraz ustalenia wzorów dokumentacji wyborczej.

 

Zarządzenie Nr 137.2024 Burmistrza Radłowa z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie wyznaczenia terminu wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na terenie Sołectwa Wola Radłowska, powołania Sołeckiej Komisji Wyborczej jak również wyznaczenia jej siedziby, ustalenia kalendarza wyborczego oraz ustalenia wzorów dokumentacji wyborczej.
Zarządzenie Nr 145.2024 Burmistrza Radłowa z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 137.2024 Burmistrza Radłowa z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie wyznaczenia terminu wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na terenie Sołectwa Wola Radłowska, powołania Sołeckiej Komisji Wyborczej jak również wyznaczenia jej siedziby, ustalenia kalendarza wyborczego oraz ustalenia wzorów dokumentacji wyborczej.
Zarządzenie Nr 152.2024 Burmistrza Radłowa z dnia 17 czerwca 2024 roku

 

Zarządzenie Nr 138.2024 Burmistrza Radłowa z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie wyznaczenia terminu wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na terenie Sołectwa Zabawa, powołania Sołeckiej Komisji Wyborczej jak również wyznaczenia jej siedziby, ustalenia kalendarza wyborczego oraz ustalenia wzorów dokumentacji wyborczej.

 

Zarządzenie Nr 139.2024 Burmistrza Radłowa z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie wyznaczenia terminu wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na terenie Sołectwa Zdrochec, powołania Sołeckiej Komisji Wyborczej jak również wyznaczenia jej siedziby, ustalenia kalendarza wyborczego oraz ustalenia wzorów dokumentacji wyborczej.
Zarządzenie Nr 154.2024 Burmistrza Radłowa z dnia 19 czerwca 2024 roku
Zarządzenie Nr 167.2024 Burmistrza Radłowa z dnia 28 czerwca 2024 roku

 

Zarządzenie Nr 140.2024 Burmistrza Radłowa z dnia 06 czerwca 2024 roku w sprawie wyznaczenia terminu wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla i członków Zarządu Osiedla na terenie osiedla Radłów, powołania Komisji Wyborczej jak również wyznaczenia jej siedziby, ustalenia kalendarza wyborczego oraz ustalenia wzorów dokumentacji wyborczej.

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.